Men krisen var hårdere ved SMV end de store virksomheder.

Især de helt små mikrovirksomheder med under ti ansatte er ramt af krisen. De havde ellers tegnet sig for 58 procent af de nye job, som SMV havde skabt. Men da krisen kom, faldt beskæftigelsen i SMV med 2,4 procent i 2009 og 2010 mod 0,95 procent i de store virksomheder.

Ud over et fald i efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser blev virksomhederne også ramt af krisen i den finansielle sektor og bankernes nye, forsigtige kurs med lån. 31 procent af virksomhederne angiver, at de var berørt af mangel på kapital og samtidig siger 48 procent, at de havde problemer med kunder trak betalingerne længere ud.

Innovative virksomheder og virksomheder, der arbejdede i innovative sektorer, blev ikke så hårdt ramt af krisen som andre. De førende innovative lande blev også mindre hårdt ramt. 45 procent af virksomhederne i lande, der normalt betegnes som innovative, nævner problemer med efterspørgslen som årsag til nedgang i beskæftigelsen, er det 70 procent af virksomhederne i lande med en beskeden innovation.

Ordninger for at undgå fyringer
Det er tidligere slået fast, at små og mellemstore virksomheder gennemgående har flere arbejdsulykker end de større. Kommissionens undersøgelse peger også på, at SMV er mindre produktive, og at lønningerne er lavere end i de større virksomheder. De ansatte er samtidig i mindre udstrækning organiserede i faglige organisationer i SMV.

Mikrovirksomhederne peger dog på, at de er godt med i forhold til de ”bløde værdier” som arbejdsklima og forsøg på at få arbejds- og familieliv til at hænge sammen.

Kommissionen bemærker, at beslutninger om at fyre eller ansætte folk også afhænger af reguleringerne på arbejdsmarkedet og de ansatte sikkerhed i ansættelsen. Under krisen blev der introduceret en række ordninger, der opmuntrede arbejdsgiverne til at undlade at fyre folk eller endog ansætte folk. Til ordningerne hørte løntilskud, deltidsarbejde og reduktioner af arbejdsgiverafgifter.

Ordningerne var forskellige i de forskellige lande, konkluderer Kommissionen.

Kilde: fagligt.eu