”Udviklingen går den forkerte vej. Vi bliver flere børn og flere ældre, og hvis vi skal holde fast i det nuværende velfærdsniveau kræver det, at flere unge søger professionsuddannelserne på velfærdsområdet. Ubalancen i søgningen er en trussel mod vores velfærdssamfund”, siger næstformand i FH, Nanna Højlund.  

Ubalancen i søgningen er en trussel mod vores velfærdssamfund

Nanna Højlund

Sammenlignet med rekordåret 2021 er søgningen til erhvervsakademiuddannelserne, professionsbacheloruddannelserne og de akademiske bacheloruddannelser faldet med henholdsvis 3.637, 6.135 og 3.879.

Faldet på erhvervsakademierne skal i høj grad ses i lyset af, at der fra 2022 er lukket for optaget på engelsksprogede uddannelser.

Uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og lærer har oplevet et særlig voldsomt fald på henholdsvis 28 pct., 18 pct., 17 pct. og 12 pct.

”Udviklingen er meget bekymrende, men jeg er ikke overrasket. Vi så allerede i forbindelse med søgningen til kvote 2 et voldsomt fald i søgningen til særligt sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen. Så vi var forberedte på dystre søgetal, men det her er alvorligt”, siger Nanna Højlund, næstformand i FH.

Søgning styrtbløder: Fald i %

28%

sygeplejerske

18%

pædagog

17%

socialrådgiver

12%

lærer

Velfærden er på spil

Den faldende søgning til de store professionsuddannelser skal ses i forhold til den demografiske udvikling, som peger på, at der i fremtiden kommer flere børn og flere ældre.

Ifølge Danmarks Statistik vil der i 2030 være knap 135.000 flere over 80 år og godt 60.000 flere børn i alderen 0-9 år. Samtidig bliver den gruppe af unge, som kan søge ind på en videregående uddannelse og uddanne sig til lærer, sygeplejerske eller pædagog, mindre.

Vi kigger ind i en fremtid med flere børn og flere ældre, og hvis vi skal undgå velfærdsforringelser kræver det helt naturligt, at flere unge søger professionsuddannelserne på velfærdsområdet

Nanna Højlund

”Vi kigger ind i en fremtid med flere børn og flere ældre, og hvis vi skal undgå velfærdsforringelser kræver det helt naturligt, at flere unge søger professionsuddannelserne på velfærdsområdet.

I min optik er ubalancen i søgningen til de videregående uddannelser en trussel mod vores velfærdssamfund. Det er omsorgen, læringen og sundheden for vores børn, unge og ældre der er på spil. Jeg synes, at vi er nået derhen, hvor det kan blive svært at levere velfærd på et ordentligt niveau, fordi manglen på kvalificeret arbejdskraft er så stor.

I FH mener vi, at der er behov for en national handlingsplan, som skal få flere til at søge professionsuddannelserne på velfærdsområdet.

Vi skal investere i udviklingen og kvaliteten af professionsuddannelserne og sørge for, at flere kan se sig selv som eksempelvis sygeplejerske, lærer eller pædagog ved blandt andet at skabe bedre karriereveje. Det kræver politisk handling, hvis vi skal have flere til at vælge professionerne til”, siger Nanna Højlund.

Det endelige optag på de videregående uddannelser offentliggøres den 28. juli.

Fakta

Ansøgere via kvote 1 vurderes på baggrund af karaktergennemsnittet fra en gymnasial uddannelse.
Ansøgere via kvote 2 vurderes på et andet grundlag end en gymnasial uddannelse.

Udvælgelseskriterierne er fastsat af det enkelte uddannelsessted og kan fx være erhvervserfaring, motivation ophold i udlandet mv. Det endelige optag til de videregående uddannelser offentliggøres den 28. juli, hvor alle ansøgere, der har søgt ind via kvote 1 og 2, får svar på deres ansøgning.