Kommentaren kommer på baggrund af LO?s Økonomisk Prognose ? Maj 2018, der netop er offentliggjort. Her forudser LO en vækst i BNP de kommende år på omkring 2 pct. Samtidig er der udsigt til en fremgang i beskæftigelsen på 90.000 personer fra 2017 til 2020.

? Meget tyder på, at den positive udvikling i økonomien og på arbejdsmarkedet kan fortsætte. Der vurderes ikke at være risiko for overophedning de kommende år, selv om beskæftigelsen kommer op på historiske 3 mio. personer om nogle år, siger Allan Lyngsø Madsen.

Arbejdsstyrken stiger nemlig kraftigt i disse år, og potentialet for yderligere beskæftigelsesfremgang er dermed til stede. Langt de fleste virksomheder får den arbejdskraft, de søger, og omfanget af mangel på arbejdskraft er beskedent og tæt på uændret de sidste par år. På visse områder er der dog udfordringer med at skaffe medarbejdere med specifikke kvalifikationer, herunder faglærte.

Alle skal med
Det vigtigste for dansk økonomi er nu, at de gode forudsætninger udnyttes for at sikre job til alle og en solid vækst på længere sigt.

? Det er helt afgørende, at vi investerer i dem, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Vi har i øjeblikket en gylden mulighed for at få alle med via en social- og beskæftigelsespolitisk indsats, siger Allan Lyngsø Madsen.

Der skal investeres i uddannelse og opkvalificering. Det vil også bidrage til et bedre match mellem de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer, som arbejdsstyrken har.

? Og så skal vi huske på, at den private sektor og den offentlige sektor er hinandens forudsætninger. Vi bliver nødt til at afsættes midler til at imødekomme det stigende behov for offentlig service i takt med befolknings- og velstandsudviklingen. Den offentlige velfærd er med til at skabe de nødvendige rammer for vækst og velstand.

Læs LO?s økonomiske prognose ? maj 2018 her.

Se LO?s udspillet ?Gode tider til gavn for alle? her ? med 10 konkrete forslag til at få alle med i arbejdsfællesskabet.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.