Hjælp til prioritering af arbejdsopgaver, praktisk assistance, vejledning og muligheden for at vende arbejdsrelaterede problemer. Det er blot nogle af de måder, hvorpå du som leder kan støtte dine ansatte.
En investering i dine ansattes ve og vel er tidskrævende, men betaler sig i længden. Sådan lyder det fra forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Malene Friis Andersen.
"Social støtte har en god effekt på medarbejdernes motivation, opgaveløsning og teamsamarbejde. Ønsker du en sund, funktionel og arbejdsdygtig kollegagruppe, er det derfor en god ide at prioritere social støtte," siger hun.

Viser du dine medarbejdere, at du er der for dem arbejdsmæssigt, følelsesmæssigt og socialt, er der større chance for, at de vil gå til dig, hvis de oplever problemer i deres arbejdsliv. På den måde kan du hurtigt handle på problemer med eksempelvis mobning eller stress, inden de går i hårdknude, tilføjer arbejdsmiljøforskeren.
"En tryg leder-medarbejder-relation kan desuden forebygge risikoen for stress blandt dine ansatte, fordi de i mindre grad vil føle sig alene med deres arbejdsrelaterede udfordringer," siger hun.
Ifølge Malene Friis Andersen fremmer social støtte ligeledes trivsel, hvilket i sidste ende har en positiv effekt på fastholdelsen af medarbejderstaben.

Fem råd til god ledelse
Der er altså mange gode grunde til, at du som leder støtter dine ansatte. Derfor får du her Malene Friis Andersens fem råd til, hvordan du som leder bakker op om dine medarbejdere.
1. Vær tilgængelig. Vis dine ansatte, at du er til rådighed, hvis de har behov for din hjælp. Det nytter ikke, at du nøjes med at sige, at døren til dit kontor altid er åben. Det er også vigtigt, at du nogle gange er fysisk til stede, der hvor dine ansatte arbejder. På den måde vil du få en bedre forståelse for deres daglige arbejde og blive klogere på, hvordan du støtter dem i opgaveløsningen.
2. Opbyg relationer. En gensidig kommunikation er et godt udgangspunkt for enhver relation. Vis, at du interesserer dig for, hvordan dine medarbejdere har det, og lyt aktivt til deres bekymringer og forslag til opgaveløsningen. Har du og dine ansatte en god relation, vil det være lettere for dem at komme til dig og bede om hjælp, hvis de har vanskeligt ved at prioritere arbejdsopgaverne, har samarbejdsvanskeligheder eller svært ved at løse konkrete arbejdsopgaver. Relationsarbejdet er en investering i et godt arbejdsmiljø og betaler sig i længden.
3. Giv feedback. Giv løbende feedback på dine medarbejderes opgaveløsning, og kom med brugbare råd, de kan bruge til at forbedre deres arbejdsgang. Ved at give feedback viser du, at du interesserer dig for dem og deres arbejde, og du undgår at fremstå som en fjern leder, der kun går op i skemaplanlægning og årsregnskab. Husk, at feedbacken skal være specifik og konstruktiv.

4. Spørg dine ansatte. For nogle er social støtte lig med faglig sparring, mens det for andre er vigtigt, at du spørger ind til deres ferie eller husker deres fødselsdag. Som leder er du ikke tankelæser – og det skal du heller ikke forsøge at være. Spørg derfor dine ansatte, hvordan de hver især oplever social støtte. MUS-samtalen er en oplagt mulighed for at tage emnet op, men du kan også tage snakken på andre tidspunkter, når du eller dine ansatte finder det nødvendigt.
5. Søg inspiration, og bliv klædt på selv. Efterspørger dine ansatte en social støtte, som er relevant, men som du ikke føler dig klædt på til, så opsøg viden og redskaber. Det kan du fx gøre ved at sparre med dine lederkollegaer, HR eller tage kurser i eksempelvis psykisk arbejdsmiljø, personaleledelse eller kommunikation.