”Tiden er inde til at sikre et fremskridt for de offentligt ansatte på lige fod med de privatansatte. Det har arbejdsgiverne ikke villet være med til. Vi bliver også mødt med bastante krav om forringelser af seniorordninger samt manglende vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med lærerne. Arbejdsgiverne har heller ikke vist vilje til at finde en løsning om den betalte spisepause”.
Sådan lyder indledningen til programmet for det historisk store møde for tillidsrepræsentanter, der finder sted i Fredericia i dag.

Mere end 10.000 tillidsfolk fra forskellige faggrupper i staten, regioner og kommuner og fra i alt 180 forskellige fagforeninger er samlet i Messecenteret i Fredericia: Lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, betjente, pædagoger, SOSU’er, kontorfolk, soldater og en lang række øvrige offentlige ansatte.
Baggrunden for mødet, er den storkonflikt, der bliver en realitet, hvis der ikke i 11. time findes en løsning i Forligsinstitutionen. Fagbevægelsen har udtaget ca. 80.000 offentligt ansatte til strejke, der tidligst kan starte den 4. april. Arbejdsgiverne har svaret igen med et lockoutvarsel af hele 440.000 offentligt ansatte. Lockouten vil blive effektueret fra tidligst den 10. april.
”Omfanget er helt ude af proportioner og vil ramme almindelige danskere ualmindeligt hårdt”, hedder det i programmet for mødet.  

En løsning for alle
På TR-stormødet i dag er følgende udtalelse blevet vedtaget:
"Vi repræsenterer alle de medarbejdere i den offentlige sektor, der hver dag får hverdagen til at hænge sammen for borgerne. Vores budskab til jer er klart: Lad os få lavet en overenskomst, der gavner hele Danmark. Vi er klar." 
"Det, vi beder om, er faktisk kun, at I anerkender vores arbejde og viser os tillid gennem:
– En lønudvikling på lige fod med de privatansatte.
– At I viser os, at vi kan have tillid til vores aftaler ved at finde en løsning på den betalte spisepause. 
– At I viser vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med alle, også lærerne. 
– At vi passer på vores seniorer, så de kan holde til at blive i jobbet.
"Vi er stolte over vores indsats, og vi er stolte over, at befolkningen sætter pris på os og bakker os op. Vi ved, at forholdene for de offentligt ansatte hænger sammen med den kvalitet, som borgerne får. Borgerne fortjener at blive fri for jeres lockout, der vil lamme hele landet. Det er på høje tid at finde en løsning for alle."

På mødet har deltagerne udviklet lokale konfliktaktiviteter – fordelt geografisk i grupper. Og der har været paneldebatter med formændene for de store forhandlingsfællesskaber og fagforeninger: formand for Forhandlingsfællesskabet og LC, Anders Bondo Christensen, formand for CFU og HKKF, Flemming Vinther, formand for Sundhedskartellet og DSR, Grete Christensen, formand for FOA, Dennis Kristensen, formand for OAO og HK Kommunal Bodil Otto og formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.