En kold skulder til personalemødet, en spydig bemærkning over frokosten eller følelsen af at blive holdt udenfor. Mobning på jobbet kommer til udtryk på et utal af måder.
Desværre har ni procent af FTF’erne været udsat for mobning på arbejdet. Det viser en ny FTF-undersøgelse med over 9.600 respondenter.

Mobning skader selvopfattelsen, og er man udsat for mobning, har man større risiko for stress, angst og depression, forklarer erhvervspsykolog fra Falck Healthcare Camilla Holst.
“Bliver en kollega mobbet, vil vedkommende ofte blive mere indadvendt og trække sig fra sociale arrangementer på jobbet,” uddyber hun.
Men mobning på jobbet går ikke kun ud over den eller de, der mobbes. Ifølge Camilla Holst påvirker mobning hele arbejdsmiljøet og kvaliteten i arbejdet.
“Mobning spreder sig som negative ringe i vandet, fordi der bliver skabt en kultur, hvor det er legitimt at behandle hinanden dårligt,” siger hun.

“Stress og mobning går hånd i hånd”
Ifølge erhvervspsykologen kan der være flere årsager til mobning på jobbet. Hun peger på, at især stress kan forstærke et usundt arbejdsmiljø.
“Stress og mobning går hånd i hånd, fordi man som stresset har mindre overskud til at behandle ens kollegaer ordentligt. Er flere stressede, kan der opstå en kultur, hvor man taler spydigt til hinanden, og hvor nogle oplever den hårde tone som mobning,” siger Camilla Holst.
Er arbejdet følelsesmæssigt krævende, er der ligeledes risiko for mobning, tilføjer hun.
“Fængselsbetjente og sygeplejersker er eksempler på fagpersoner, der kan have brug for at distancere sig fra jobbet, fordi arbejdet med udsatte borgere ofte er rigtig hårdt,” siger Camilla Holst.
Ifølge erhvervspsykologen kan distancen betyde, at de ansatte bruger ironi til at tale om voldsomme oplevelser. Og bliver ironi en almindelig talemåde, kan det for nogen være svært at skelne mellem, hvornår en kæk bemærkning er sjov, og hvornår det er mobning.
“En ironisk jargon kan fx gøre det acceptabelt at kalde homoseksuelle mænd for bøsserøve og muslimer for samfundsnassere, hvilket ikke overraskende kan opleves som mobberi,” siger Camilla Holst.

Brug mobbe-politik som værktøj
Er der mobning på din arbejdsplads, bør du både som tillidsvalgt og menig kollega påpege problemet overfor ledelsen. Det kan du fx gøre med udgangspunkt i jeres fælles retningslinjer om mobning på arbejdspladsen. Har I ikke en mobbe-politik, så foreslå ledelsen, at I formulerer en. Det kan du fx gøre, når I har møde i samarbejds- eller miljøorganisationen, forklarer Camilla Holst.
“Det er altid din arbejdsgivers ansvar at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø. Men som tillidsvalgt kan du gøre opmærksom på mobbe-problemer og være med til at foreslå og gennemføre løsninger,” siger hun.
En løsning kan fx være at tage kontakt til en ekstern arbejdsmiljøkonsulent, hvis mobning på arbejdspladsen er et problem. Det er desuden en god ide enten at aktivere eksisterende retningslinjer for mobning eller formulere nye, uddyber erhvervspsykologen.
Camilla Holst foreslår, at retningslinjerne indeholder en definition af, hvad mobning er – du kan evt. læne dig op ad den definition, der ligger på Videncenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside. Retningslinjerne kan desuden indeholde en guide til, hvad man som kollega gør, hvis man selv oplever mobning eller er vidne til, at andre bliver mobbet. Politikken kan eksempelvis blive formuleret på et møde i MED eller i arbejdsmiljøudvalget (AMU) Husk også at inddrage samarbejdsudvalget (SU).

Undgå, at retningslinjerne samler støv
Selvom I har retningslinjerne på plads, er det ikke nogen garanti for et godt psykisk arbejdsmiljø. Mobbe-politikken skal aktiveres, så I løbende bliver mindet om, hvordan I sammen skaber en sund arbejdskultur.
“Det er vigtigt, at politikken ikke samler støv i glemmebogen. Foreslå derfor din leder, at I gør det til en tradition at diskutere mobning til det årlige arbejdsmiljømøde eller på temadage i løbet af året,” siger Camilla Holst.
Til møderne kan du med fordel gøre opmærksom på, at dine kollegaer altid kan komme til dig, hvis de oplever mobning, tilføjer hun.

Guiden tager udgangspunkt i sexchikane, men fremgangsmåden for, hvordan du håndterer en usund arbejdskultur, er stort set den samme.