I 2025 er der 258.000 flere ældre og børn, og det betyder øget pres på et sundhedsvæsen, som allerede i dag er spændt hårdt for. De sundhedsansatte har længe råbt op om problemer med kvalitet og arbejdsmiljø.
På Sjælland valgte 11 fagforeninger i november at udsende et nødråb, fordi stigende problemer med arbejdspres og for få ansatte presser de ansatte på Holbæk Sygehus.
”Grænsen er nået, vores medarbejdere kan ikke længere holde til det pres. Folk er så ødelagte af den massivt øgede arbejdsbyrde, at det både går ud over arbejdsliv og privatliv. Den faglige stolthed er forsvundet sammen med tiden til omsorg for patienten”, sagde regionsformand fra Danske Bioanalytikere, Anja Aakeson, i en fælles pressemeddelelse

Arbejdspresset er voldsomt på mange sygehuse, men også i hjemmeplejen i mange kommuner, forklarer Anja Pedersen, der frem til starten af november var ansat på Holbæk Sygehus. I dag er hun næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.
”Kollegerne er max pressede, og det er nedslidende, at man sjældent har tid til at hjælpe hinanden, fordi man har så travlt. Nogle går ned med stress og sygemeldes, mens dem, der er tilbage på jobbet, presses og har symptomer på stress”, forklarer Anja Pedersen, der har været sygeplejerske i 13 år.
”Sygeplejerskerne ønsker at levere høj kvalitet for patienterne. Men mange sygeplejersker har så travlt, at de glemmer sig selv og fx ikke har tid til at holde frokostpause. Vi mister noget faglighed, når vi oplever, at det er svært at gøre tingene fagligt forsvarligt. Det er hårdt for ens identitet, at det er svært at stå inde for kvaliteten af ens arbejde.”

Faglige fyrtårne kaster håndklædet i ringen
”Arbejdspresset har altid været stort, men det er blevet endnu større, og det lader ikke til, at der er nogen, der tager det rigtig alvorligt. Det er som om, at ingen vil tage ansvar for vores arbejdsmiljø”, forklarer den erfarne sygeplejerske og peget på at dygtige folk vælger at sige op.
”En tidligere afdelingssygeplejerske, som er den fagligt dygtigste leder, jeg har mødt, valgte tilbage i 2012 at sige op. Hendes begrundelse gjorde stort indtryk på mig. Hun sagde direkte: ’Mine medarbejdere bliver syge af det arbejdspres, de udsættes for, og det kan jeg ikke stå indenfor som leder’. Hun var leder af en stor afdeling med ca. 80 ansatte”, beretter Anja Pedersen og forklarer, at arbejdspresset kun er steget siden dengang.
Mange patienter har i dag mange forskellige sygdomme og diagnoser, og de kræver mere behandling og pleje end tidligere, forklarer næstformanden for sygeplejerskerne i Region Sjælland.
”Patienterne fejler flere ting. De kræver mere behandling, og vi oplever, at der mangler både sengepladser og hænder. Vi bliver færre til at løse en mere kompleks opgave, og det skaber et øget arbejdspres og efterlader en større opgave end tidligere,” siger Anja Pedersen.
”Jeg har selv oplevet, at arbejdspresset og ledelsesproblemer var medvirkende årsag til, at jeg blev sygemeldt med stress. Jeg var tillidsrepræsentant og sad i en rigtig svær rolle, hvor jeg også arbejdede som sygeplejerske på en travl afdeling. Der manglede ressourcer til at behandle og passe de syge mennesker, og det pressede os alle. Vi lavede rigtig meget brandslukning.”, forklarer Anja Pedersen.

Ikke tid til oplæring af nye kolleger
Arbejdspresset betyder også, at sygeplejerskerne ikke har tilstrækkelig tid til opkvalificering, oplæring og efteruddannelse, forklarer hun.
”Vi mangler tid til at blive klædt ordentlig på til at løse nye opgaver, fx behandlingsmuligheder. Vi føler ikke, at vi fagligt er på omdrejningshøjde med den nye udvikling. Vi ville gerne oplære nyt personale, men vi har knap nok tid til det. De her problemer betyder, at sygeplejersker stopper på arbejdspladsen, og det er altså ikke nemt at rekruttere nye”
”På mange sygehuse har man ladet være med at genbesætte stillinger, når folk er rejst eller gået på barsel, og man har brugt meget få vikarer, og det presser de resterende ansatte yderligere”, forklarer Anja Pedersen, der peger på at hele sundhedsvæsenet er under massivt pres.
”På sygehuset klarer vi det mest akutte, for der er ikke nok sengepladser til, at folk kan få lov at være indlagt særlig lang tid. Patienterne udskrives i dag hurtigt, så når de er hjemme igen, er de ofte stadig syge og skal plejes i hjemmet, og det presser personalet i fx hjemmeplejen i kommunerne, der også skal løbere stærkere.”