Justitsministeriet har netop udsendt et udkast til kommissorium for en ny ytringsfrihedskommission. Kommissionen, som skal have afsluttet sit arbejde ved udgangen af 2018, er en udløber af regeringsgrundlaget og den politiske aftale fra maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere.

Ytringsfrihed for offentligt ansatte er ikke nævnt i udkastet til kommissoriet, og det undrer formanden for hovedorganisationen FTF, Bente Sorgenfrey.
"Vi forventer, at den nye kommission også inddrager de offentligt ansattes ytringsfrihed. Vi ved fra en række undersøgelser, at over halvdelen af de offentligt ansatte ikke tør bruge deres grundlovssikrede ytringsfrihed af frygt for repressalier fra arbejdsgiverne", siger Bente Sorgenfrey.

Hun peger på, at mange års gode hensigter, betænkninger og oplysningskampagner tydeligvis ikke er nok.
"Forholdene har stort set ikke ændret sig de sidste ti år. Derfor mener vi, at der bør indføres ansættelsesretlig beskyttelse af medarbejderne. Det vil være afgørende for, at de offentligt ansatte overhovedet vover at fremføre deres holdninger og idéer, som netop er med til at udvikle den offentlige sektor", siger Bente Sorgenfrey.

Uhørt dårlig stil 
Retsordfører for SF, Lisbeth Bech Poulsen, finder det ligesom FTF kritisabelt, at kommissorieudkastet ikke omfatter de offentligt ansatte. SF fremsatte allerede i marts 2016 et beslutningsforslag om at nedsætte en ytringsfrihedskommission.
"De offentligt ansatte ved godt, at de har en formel ret til at ytre sig; det er ikke her problemet ligger. Så oplysningskampagner er lidt en omgang varm luft. Problemet er benhårdt, at folk er bange for, om de ryger i næste fyringsrunde, hvis de åbner munden. Derfor nødvendigt med ansættelsesretlig beskyttelse", siger hun.
Lisbeth Bech Poulsen kritiserer derudover skarpt, at aftalepartierne ikke har haft nogen indflydelse på udkastet til kommissoriet. "Uhørt dårlig stil", som hun kalder det.
Lisbeth Bech Poulsen har netop skrevet til justitsminister Søren Pape Poulsen og opfordret ham til at mødes med aftalepartierne om kommissoriet.
Endelig finder SF’s retsordfører det "meget mærkeligt", at kommissionen ikke skal komme med anbefalinger efter 18 måneders arbejde.
"Det bliver en meget dyr snakkeklub", konstaterer hun.