100.000.
Så mange europæiske arbejdere dør skønsmæssigt hvert år, fordi de har været udsat for kræftfremkaldende stoffer på deres arbejdsplads.Derfor kom EU-Kommissionen i maj sidste år med et udspil til en revision af direktivet på området.
Først kom Kommissionen med 13 stoffer, der skulle sættes nye grænseværdier for, og siden med yderligere 5.
Ministerrådet har allerede behandlet Kommissionens første udspil og lægger op til at følge de værdier, der er lagt op til af Kommissionen.
Men både den danske og europæiske fagbevægelse ønsker at gå længere: der skal både flere stoffer med på listen og visse af grænseværdierne være skrappere.
Samme toner kom fra Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg, der sidder med sagen i parlamentet.
Industrien trykker på lobbyknappen
Men så gik industrien i sving med en større lobbyindsats. En indsats, der faktisk allerede begyndte ved Kommissionens udspil
Tænketanken Corporate Europe Observatory, der følger erhvervslivets lobbyisme over for EU-institutionerne nøje, har lavet en større analyse, der viser hvordan industrien har medvirket til, at en liste på omkring op til 50 stoffer endte med de indtil videre kun 18 stoffer, Kommissionen er kommet med udspil på. Selvom Kommissionen har signaleret, at der vil komme flere stoffer på listen i den kommende tid, så viser analysen, hvordan blandt andet lobbyindsatsen resulterer i, at det i hvert fald ender med langt fra at nå op på de 50 stoffer.

Men her stoppede lobbyindsatsen ikke. Ordføreren på sagen i parlamentet Marita Ulvskog (S) beskriver i et blogindlæg, hvordan hun har oplevet en særdeles aggressiv lobbyindsats i sagen (læs det her).
Og så sent som for en uge siden, skrev ni store erhvervs- og industriorganisationer et brev til medlemmer af beskæftigelsesudvalget, hvor de argumenterer for, at skrappere krav i sidste ende vil gå ud over indsatsen på området, da det vil forhale den samlede proces.

Industrien bag ændringsforslag mod regulering
Industrien har også været flittige i forhold til at få plantet ændringsforslag hos medlemmer af parlamentet.
I alt er der stillet over 160 ændringsforslag til betænkningen. Også fagbevægelsen har været aktiv – med modsat fortegn: nemlig ønsket om bedre regulering.
At det er lykkedes for industrien at få ørenlyd hos en række medlemmer, fremhæver Corporate Europe Observatory ved at plukke et par af ændringsforslagene fra konservative og liberale medlemmer ud. Her er industriens budskaber skrevet direkte ind.
Resultatet af dagens afstemninger i beskæftigelsesudvalget viste dog, at hele 38 medlemmer mod kun 6 kunne stemme for en betænkning, der med en række kompromisforslag in mente trækker Kommissionens udspil i en mere ambitiøs retning.
Så der er i sidste ende blevet lyttet mere til de eksperter og faglige stemmer, som har fremhævet, at bedre regulering i ordets forstand er livsnødvendig.Nu skal der så indledes forhandlinger mellem parlamentet og ministerrådet, der som sagt ikke umiddelbart bakker op om den mere ambitiøse linje.
Så selvom industriens lobbyister ikke vandt dette slag, så er der stadig flere på vej. Så mon ikke lobbyarbejdet mod skrappere regler på kræftområdet fortsætter.