Ved første øjekast er det en helt almindelig mandag eftermiddag i det centrale Odense. På banegården er der en livlig trafik af pendlere og andet godfolk, som krydser ind og ud i mellem hinanden i deres iver for at finde den næste bus og det næste tog.
Ved andet øjekast er eftermiddagen dog ikke helt så almindelig, for de rejsende bliver tiltalt af en flok voksne mennesker i grønne veste. Venlige mennesker vel at mærke. De tilbyder nemlig de rejsende en kop gratis kaffe og spørger interesseret, om fynboerne nu har husket at tjekke deres lønseddel.
”Det er en faktisk en god ide at holde øje med, om du får den løn, du skal have. Vi har mange eksempler på, at der desværre kan ske små og store fejl. Og hvis det er svært at få overblik, kan du altid få hjælp af din tillidsrepræsentant eller i din fagforening,” lyder forklaringen fra de grønne veste, der i øvrigt er prydet med et OK-logo.

Forventninger og faldgruber
Det er nemlig fagligt aktive fra LO- og FTF-familien, der er dukket op på banegården for at sparke de to organisationers årlige, fælles løntjek-kampagne i gang. Her er både skolelærere, smede, pædagoger, fabriksarbejdere, kontorassistenter, sygeplejersker, socialrådgivere samt social- og sundhedsassistenter, og flokken føres an af formændene for de to hovedorganisationer – LO’s Lizette Risgaard og FTFs Bente Sorgenfrey.
De to har ikke kun taget turen fra København til Odense for at snakke løntjek. Efter kaffeeventen på Banegårdspladsen fortsætter de til udkanten af byen, hvor Fabrikken, som tidligere var en fin industribygning, nu huser mødelokaler for blandt andet fagbevægelsen. Og her har grønne veste – LO’s og FTF’s repræsentanter i Region Syddanmark – sat hinanden og de to formænd stævne for at diskutere den mulige fusion mellem de to hovedorganisationer.
Det er anden gang, de lokale og regionale repræsentanter i Syddanmark samles for at diskutere forventninger, muligheder og faldgruber. Og de glæder sig til at høre, hvordan de to formænd udlægger både forhindringerne, knasterne og perspektivet i en fusion.
Vi skal være tæt på
Det er det foreløbigt største lokale møde om en ny hovedorganisation, som Risgaard og Sorgenfrey deltager i, og da de først har understreget præmissen – fusionen går ud på at skabe en ny hovedorganisation, der arbejder for job og uddannelse til alle, kvalitet i velfærden og et godt arbejdsliv for danskerne – handler det i høj grad om, hvad den nye organisation skal kunne uden for København.

Her er der i dag tydelige forskelle. Mens LO har 35 lokale og selvstændige sektioner, bygger FTF sit lokale fundament på fem regionale afdelinger. Både Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey hælder til de fordele, der er i LO-modellen.
”Målet er en lokal struktur, der giver værdi for medlemmerne og skaber synlighed om faglige og politiske sager i lokalområdet. Lokalt skal vi kunne løfte nogle opgaver på vegne af hovedorganisationen,” siger Lizette Risgaard og nævner, hvordan LO i dag – via sektionerne og de i alt 17 regionale og lokale arbejdsmarkedskonsulenter – er med til at varetage LO-interesser.
”I Viborg og Silkeborg har vi deltaget i lokale aftaler om social dumping,” nævner LO-formanden som et af de konkrete eksempler. Bente Sorgenfrey lægger ikke skjul på, hun er tiltrukket af LO-modellen.
”I har en struktur, som fremtiden kalder på. Jeg oplever, at der i dag er et større behov for decentralisering end tidligere. Vi skal være tættere på det enkelte medlem og den enkelte tillidsrepræsentant,” siger Bente Sorgenfrey og fremhæver i næsten samme åndedrag en anden af de store forskelle på de to organisationer.
Skal samarbejde med alle
I LO er kontingentet højere end i FTF, og Bente Sorgenfrey har svært ved at forestille sig, at en fusion gør det dyrere for FTF’erne:”Som udgangspunkt må vi fastholde kontingentet,” siger hun.”Til gengæld må fusionen heller ikke fremstå som en spareøvelse. Hvis vi slår os sammen, skal det være for at styrke os politisk. Og indflydelse koster,” supplerer Lizette Risgaard.
De lokale og regionale LO- og FTF-repræsentanter griber mange af de bolde, som de to formænd sætter i spil. Det gælder eksempelvis det politiske Nogle af dem matcher de tanker, de fagligt aktive syddanskere på forhånd har gjort sig, andre sætter nye tanker i gang. Nogle af FTF’erne bekymrer sig således om, hvorvidt en ny hoveorganisation knytter alt for tætte bånd til et bestemt parti.
”Blandt vores medlemmer kan der sagtens være flere, der stemmer på Enhedslisten end på Socialdemokratiet. Bare for at tage et eksempel,” siger Peter Lund Andersen, der er formand for Danmarks Lærerforenings Kreds 80 Nyborg, Fåborg-Midtfyn og Kerteminde. ”Bare rolig. Alle ved, jeg er SF’er, men vi har et glimrende samarbejde med de tre Venstre-borgmestre i vores område. Det vigtige er ikke, hvor vi hver især står, men at vi kan være en fortrolig samarbejdspartner,” siger LO Sydfyns formand Tonni Hansen – og den pointe bifalder både Sorgenfrey og Risgaard.
”En ny hovedorganisation skal kunne samarbejde med alle partier,” siger FTF-formanden.
Vi skal være mere sammen
Foreløbig handler det dog om, at LO og FTF kan samarbejde med hinanden. Eller som Brian Lyst, formand for LO, der hører hjemme i Varde-Esbjerg- området, formulerer det:”Det er vigtigt, at vi er pragmatiske, så vi ikke taler os væk fra hinanden,” siger han og bliver suppleret af Martin Rasmussen, der repræsenterer LO Fyn:
”Det næste år skal vi huske at lave en masse ting sammen – sådan som vi har gjort det i dag. Vi skal vænne os til at være sammen,” siger han, før de to frontfigurer fra FTF og LO får lov at runde af:
”En ny hovedorganisation skal gøre os stærkere. Vi skal have aktivisme og engagement. Og så er det vigtigt, at vi alle sammen kan se os selv i den nye organisation,” siger Bente Sorgenfrey.
”Det er klart, vi står over for nogle udfordringer som de organisatoriske og økonomiske. Men dem må vi ikke lade os slå ud af. De seneste timer sammen med jer bekræfter mig i, at fællesskabet er omdrejningspunktet,” siger Lizette Risgaard.