Vi må have en reform af den offentlige sektor, der sætter fagligheden først og skaber større arbejdsglæde og bedre resultater. De seneste 30-40 år har New Public Management-tankegangen domineret styringen af den offentlige sektor. Procesregulering, dokumentationskrav og kontrol af medarbejderne har taget overhånd mange steder i den offentlige sektor.
Tiden er inde til et sporskifte i den offentlige sektor, hvor omdrejningspunktet er respekt for fagligheden og de lokale ledelsesrum på lokale arbejdspladser.
Det er i kort form budskabet i den reform af den offentlige sektor, som Socialdemokraternes netop har lanceret i dag.
Formanden for FTF’s nye Lederråd, Claus Hjortdal, er meget positiv overfor udmeldingen fra Socialdemokraterne.
"Der har været talt og talt om ændringer og forbedringen af styringen af den offentlige sektor i mange år. Det er positivt, at politikere nu vil gøre noget for, at der sker noget reelt", siger han.
Velfærdskontrakter – også for ledere
Reformen skal realisere fire mål og for udviklingen af styringen i den offentlige sektor. Det ene konkrete mål er at der skal indgås velfærdskontrakter med medarbejderne i den offentlige sektor. Målet med kontrakterne er give de ansatte større fagligt handlerum og rydde op i procesregler og dokumentationskrav.
Overordnet er målet med kontrakterne "…at få fagligheden, arbejdsglæden og stoltheden tilbage", som det hedder i S-udspillet.
Claus Hjortdal finder konceptet meget positivt, men understreger samtidig, at sådanne velfærdskontrakter også starter ved lederne og inkluderer medarbejderne.
"Velfærdskontrakter, som skal udvide medarbejdernes faglige handlerum, vil være et stort fremskridt. Men det er samtidig afgørende, at lederne i det offentlige bliver sat i spidsen og ansvarliggjorte på kontrakterne. Lederne skal jo sammen med medarbejderne være med til at bære en reform af den offentlige sektor igennem", siger han.
Politikerne må tage mere ansvar
Det andet mål i S-udspillet hedder stærkere ledelse. De offentlige ledere skal have det nødvendige ledelsesrum. De offentlige institutioner skal have mere stabile rammevilkår, hvor mål og budgetter ligger fast oven en flerårig periode, mener Socialdemokraterne.
Også dette er Claus Hjortdal positiv overfor, men understreger samtidig, at offentlig ledelse kun kan blive reelt stærkere, hvis der etableres en bedre dialog mellem institutionslederne og politikerne.
"Vi bliver nødt til at have den politiske ledelse med ind og tage mere ansvar for beslutningerne og være i bedre dialog med institutionslederne. Et eksempel er de eksploderende medicinpriser, som er med til at udsulte sygehusvæsenet. Hvis ikke politikerne går ind og prøver at sætte ind overfor medicinalindustrien, er det begrænset, hvad man som faglig leder kan stille op. Et større ledelsesrum kræver, at politikerne går ind og tager mere ansvar", siger Claus Hjortdal.
Det tredje mål i S-udspillet hedder dels "Tidligere indsats og mere forebyggelse", dels "Flere opgaver skal løses tættere på borgerne".
Her er Lederrådet også positive.
"Vi vil være åbne for dialog med Socialdemokraterne om udspillet" siger Claus Hjortdal