Integration af flygtninge er det helt store emne på KL’s årlige kommunaløkonomiske forum i Ålborg i går og i dag. I den anledning var udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg blandt talerne. Hun satte sammen med Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp og borgmestrene fra Kolding og Furesø kommuner ord på den kæmpe udfordring, kommunerne over for med at integrere de mange flygtninge.
Beskæftigelse er langt mere end noget andet vejen til integration, var de fire paneldeltagere enige om. Ligesom de var enige om, at det går alt, alt for langsomt med at integrationen.
"Det kan ikke være rigtigt at kun tre procent af flygtningene bliver vurderet jobparate. En stor del af flygtningene kommer fra lande, hvor de er vant til at forsørge sig selv. De vil gerne bidrage. De har været vant til at arbejde, de har ikke været vant til andet, hvor de kommer fra", sagde Inger Støjberg.
Problemet blev adresseret flere steder. Støjberg pegede på, at ‘systemet’ kvæler mulighederne for at få gang i integrationen. Der blev peget på jobcentrenes centrale rolle, på behovet for hurtigere afklaring af flygtningenes kompetencer og på vigtigheden af at lære sproget hurtigt.
Men én ting manglede i debatten: Virksomhedernes ansvar for at ansætte flygtninge.
Til FTF siger Inger Støjberg:
"Arbejdsgiverne har klart også en forpligtelse til at få flygtninge i arbejde. Mange vil gerne, men nogle bremses af bureaukratiet – så det skal vi have mindsket. Nogle er måske også utrygge ved kulturforskelle og for sprogbarrierer, men bureaukrati må i hvert fald aldrig udgøre en barriere. Man skal som arbejdsgiver ikke kunne undskylde sig med bureaukrati i spørgsmålet om at ansætte flygtninge".
FTF mener klart, at arbejdsgiverne skal påtage sig et større ansvar end de gør i dag. FTF’s formand Bente Sorgenfrey, udtalte for få dage siden:
"I sidste ende er det arbejdsgiverne, der har muligheden for at beslutte at ansætte flygtninge i deres virksomheder; lønmodtagere kan ikke ansætte sig selv. Og staten kan ikke tvinge arbejdsgiverne til at gøre det. Derfor har arbejdsgiverne de det endelige ansvar. Arbejdspladsernes rolle i integrationen kan dårligt overvurderes".