De økonomiske vismænd i Det Økonomiske Råd (DØR) anbefaler i deres rapport i dag, at kommunerne får mulighed for at overføre penge fra et budgetår til det følgende. Det skal bremse de negative konsekvenser af budgetloven, der år efter år har fået landets kommuner til at bruge færre penge, end de har fået bevilget. Budgetloven straffer kommunerne hårdt både kollektivt og individuelt for at bruge for mange penge. Og det har fået mange kommuner til at bruge for lidt. Meget for lidt – mere præcist 18 mia. kr. over de sidste 4 år.
Det vil altså sige, at borgerne har fået for 18 mia. kr. mindre velfærd, end regeringen har bedt kommunerne om. Samtidig har det bidraget til et fald på omkring 30.000 offentlige arbejdspladser, viser FTFs beregninger. 
LO og FTF har i deres valgoplæg til den kommende regerings politik anbefalet netop at sætte en stopper for underforbruget i den offentlige sektor, der afholder kommunerne fra at løse deres politisk bestemte opgaver fuldt ud. 
Formand for FTF Bente Sorgenfrey siger: 
”Allerede i den kommuneaftale, som regeringen og KL forhandler nu, bør man give mulighed for at overføre ubrugte midler til året efter. Fire år i træk har kommunerne brugt mindre, end politikerne har givet dem besked om. Det skal stoppes nu. Det er borgerne og de ansatte, der betaler prisen. Kommunerne skal holde budgettet, men også løse deres opgave fuldt ud”. 
De økonomiske vismænd vurderer i deres rapport, at dansk økonomi er i bedring, og at opsvinget så småt er på vej. Derfor anbefaler de, at tiden er inde til at stramme de offentlige finanser, men det er FTF meget uenig i.
Formand for FTF Bente Sorgenfrey siger: 
”Opsvinget er så småt vej, og vi skal have det til at bide sig helt fast. Danmark har stadig brug for en økonomisk politik, hvor der investeres mere i at skabe vækst og job. FTF har sammen med LO foreslået en national investeringsplan, der retter sig mod både den private og offentlige sektor. Den håber jeg, at en kommende regering vil lade sig inspirere meget af”. 
FTF er enig med formandskabet i, at skattestoppet skaber ustabilitet på boligmarkedet, og at boligbobler kan blive alvorlige forhindringer for et stabilt opsving. FTF mener derfor i lighed med de økonomiske vismænd, at skattestoppets nominalprincip ophæves (dvs. skat fastsat på bestemt beløb i stedet for procentvis, eksempelvis ud fra en boligvurdering i et bestemt år) – og at det sker med en rimelig indfasning, så den enkelte families økonomi ikke belastes for hårdt.