Arbejdsløse, der er langt fra arbejdsmarkedet, har brug for bedre hjælp til at komme tættere på et job. LO og FTF har netop sendt en række forslag til Carsten Koch Udvalgets nye fase. Den enkelte skal i centrum, mere revalidering og ikke mindst bedre samarbejde mellem de offentlige instanser, foreslår LO og FTF.
”Vi har brug for en langt bedre – og bredere – indsats for arbejdsløse, der har andre problemer end lige netop arbejdsløshed. Borgere med komplicerede og sammensatte problemer skal ikke tilbydes det hurtigste og billigste tilbud, som det desværre ofte sker i dag. De skal i stedet tilbydes en helhedsorienteret indsats med fokus på borgerens samlede livssituation”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Brug for mere revalidering
Fx mener de to organisationer, at arbejdsløse i langt højere grad end i dag skal tilbydes revalidering, hvor de via uddannelse eller jobtræning kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. 
”Undersøgelser og erfaringer viser, at revalidering er et af de mest effektive redskaber til at hjælpe arbejdsløse videre. Derfor er det så ærgerligt, at lige netop revalidering er blevet voldsomt nedprioriteret gennem de seneste 10 år. Revalidering skal igen være det foretrukne redskab, siger LO-sekretær Ejner K. Holst.
Brugen af revalidering er de seneste 10 år blevet reduceret med 60 procent. Mens der i maj 2004 var 20.138 mennesker i revalidering, var tallet nede på 8.137 mennesker i maj i år.
”Systemet” skal arbejde bedre sammen
Udover at skrue op for revalidering, ser LO og FTF et stort behov for at forbedre samarbejdet mellem de offentligt ansatte i kommunernes rehabiliteringsteams. Rehabiliteringsteamene planlægger ressourceforløb for arbejdsløse, der er særligt udfordret af fx sygdom, misbrug eller andre sociale forhold.
”Medarbejderne i kommunernes jobcentre, i socialforvaltningen, i uddannelsessektoren og i fx sundhedssektoren skal arbejde bedre sammen så de arbejdsløse kun har én koordineret plan for rehabilitering.  Hvis man er meget uheldig, kan man i dag have flere planer forskellige steder i systemet”, siger Bente Sorgenfrey.
En rapport fra analyseinstituttet Mploy viser, at kommunernes rehabiliteringsteams langt fra fungerer optimalt. De skulle ellers netop lave en rehabiliteringsplan for den enkelte, men for ofte tilbydes en standardløsning.
LO og FTF har derfor bedt professor i rehabilitering Claus Vinther Nielsen om at komme med forslag til, hvordan man i en række relevante love kan indskrive fælles værdier, så offentligt ansatte arbejder i samme retning, når det gælder om at hjælpe folk med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet.  Forslagene er medsendt til Carsten Koch Udvalget.
Det skal være nemmere at få et fleksjob
LO og FTF er desuden stærkt optaget af at få justeret fleksjobordningen fra 2013, da antallet af fastholdelsesfleksjobs er faldet dramatisk på grund af skærpede krav. Ordningen kræver, at arbejdsløse, der ønsker et fleksjob på deres arbejdsplads på grund af nedsat arbejdsevne, skal have været ansat i 12 måneder på særlige vilkår i virksomheden, inden de kan opnå et såkaldt fastholdelsesfleksjob. 
”Her har man strammet skruen for meget. Det hæmmer rummeligheden på arbejdsmarkedet. Der er ikke behov for at kræve 12 måneders ansættelse, inden en medarbejder kan opnå et fleksjob. De 12 måneder blev indført for at forhindre misbrug, men i dag, hvor løntilskuddet til arbejdsgivere, der opretter fleksjob, er voldsomt reduceret, er stort set al misbrug forsvundet. Derfor giver det ikke mening samtidig at kræve 12 måneders ansættelse på særlige vilkår, inden man kan få et fleksjob, siger Ejner K. Holst.

Pressekontakt: FTF: Jens Peter Kildevang: 40 11 88 29. LO: Anette Bindslev: 23 38 42 14.