Debatten om øremærket barsel er blusset op hos de radikale op til partiets landmøde senere på måneden. Det får nu hovedorganisationen FTF til at øjne nye muligheder for en af organisationens mærkesager.
Sidste år droppede regeringen løftet i regeringsgrundlaget om at øremærke op til 12 ugers barsel til mænd. Siden røg også alternativet, et bonusskattefradrag for mænd på barsel.  Men nu skal et konkret forslag til afstemning på de radikales landsmøde den 20. og 21. september.

”Vi hilser debatten varmt velkommen. Vi håber den vil bane vejen for, at regeringen indfrier løfterne i regeringsgrundlaget om øremærket barsel. Hvis man vil have ligestilling, er øremærket barsel et vigtigt element – alle ved, det virker.  Det ser vi i de andre nordiske lande”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Virker i andre nordiske lande
I Island har de i alt ni måneders barselsorlov fordelt med tre til mor, tre til far og tre til deling, og i gennemsnit tager de islandske mænd en tredjedel af orloven. I Sverige betyder den øremærkede barsel, at de svenske mænd i gennemsnit tager en fjerdedel af barslen.
I Danmark holdt fædrene barselsorlov i 2012 i gennemsnit kun 39 dage, det svarer til ca. en tiendel af den samlede orlov.
”Vi kan ikke vente på, at mændene og deres arbejdsgivere ændrer adfærd i deres eget tempo. En øremærkning vil rette op på den skæve fordeling”, siger Bente Sorgenfrey.
Hun pointerer, at den ringe andel af mænd på barsel i Danmark, får konsekvenser for kvindernes løn, pension og karrieremuligheder.
”Nogle steder bliver kvinder anset for en mere ustabil arbejdskraft i den periode, hvor de får børn. Det kan få dem til at klare sig mindre godt i lønforhandlinger. Desuden får de sparet mindre op til deres pension. Tiden er inde til at øremærke en del af barslen til mænd. Vi er for langt bagud i Danmark, det må vi ændre på”, siger Bente Sorgenfrey.