Siden 2008 har tusinder af løst ansatte mistet retten til supplerende dagpenge og dermed blevet afskåret fra at tage kortere job.
Det skyldes, at reglerne i 2008 blev strammet, så man maksimalt kan modtage supplerende i 30 uger fordelt på to år. Når de 30 uger er opbrugt, må den ledige enten forlade dagpenge eller gå på fulde dagpenge uden ret til at arbejde, fordi fuldtidsarbejde er meget svært at finde.
Det er erfaringen i FTF’s medlemsorganisationer, og det skal der gøres noget ved, mener formand Bente Sorgenfrey.
”I dag afskæres mange fra at tage kortvarige job, fordi de har mistet retten til supplerende dagpenge. Det kan ikke være meningen, at dagpengereglerne skal mindske de lediges chancer for at forsørge sig selv og komme i job”, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey, der er medlem af regeringens Dagpengekommission.

Supplerende dagpenge er for svære at få
FTF mener, at der brug for at ændre reglerne for supplerende dagpenge, så løst ansatte kan modtage dem i mere end de 30 uger, som er loftet i dag. Det vil øge de lediges lyst til at arbejde flere timer og styrke deres tilknytning til arbejdsmarkedet, mener FTF.
”Det er meget uheldigt, at reglerne for supplerende dagpenge er blevet strammet så meget, at de afskærer ledige fra at tage kortvarige job. Når de 30 ugers supplerende dagpenge er brugt op, så må man enten forlade systemet eller gå på fulde dagpenge uden mulighed for at arbejde tage nogle af de løse job, man kan få som måske kunstner, freelancer eller lignende”, siger Bente Sorgenfrey.
Ledige har i dag kun ret til supplerende dagpenge i højest 30 uger fordelt på to år. Det rammer blandt andet vikarer inden for offentlige områder, skoler, dag- og døgninstitutioner, plejehjem mv. Samt løst ansatte inden for havnevæsen, fiskeri, gartneri, landbrug, sæsonarbejde, samt løst ansatte i underholdningsbranchen, fx tivoli, cirkus, medier, kultur, musik og skuespil.
Mange ender udenfor arbejdsmarkedet
I 2008 indgik Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Radikale en aftale, der strammede reglerne for supplerende dagpenge. Ændringen medførte blandt andet, at ledige, der tager vikarjobs, tidsafgrænsede jobs mv. kun kan modtage supplerende dagpenge i 30 uger på to år.
Når de 30 uger er opbrugt, må den ledige gå på fulde dagpenge, anden offentlig forsørgelse eller blive selvforsørgende. Det er dog særdeles svært at finde et fuldtidsjob indenfor mange brancher i både det offentlige og private, og FTF’s erfaring er, at mange derfor ender på de fulde dagpenge.
FTF mener, at de supplerende dagpenge netop skaber en mulighed for, at den ledige fastholder kontakten til arbejdsmarkedet og samtidig forsørger sig selv i perioder, hvilket kun er til gavn for den enkelte og samfundet. Derfor var det en meget uhensigtsmæssig beslutning at sætte 30 ugers maksimum på de supplerende dagpenge for personer med kortvarige jobs uden opsigelsesvarsel (vikarer mv.).