Vækst er ikke et mål i sig selv. Sådan sagde økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i en tale på FTF’s repræsentantskabsmøde.
Og det budskab vakte genklang blandt de faglige repræsentanter fra FTF-organisationerne, som diskuterede FTF’s vækstoplæg efter økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager forlod talerstolen.

Samtlige talere talte imod blind vækst for enhver pris, der skader miljø og samfund. Det skal være bæredygtig vækst, sagde flere talere.
Fra Konstruktørforeningen, der organiserer bygningskonstruktørerne i Danmark, var budskabet, at vi skal have mere vækst, men at det skal være på danske løn- og arbejdsforhold.
"Hvordan kan man ansætte et firma som Budomex, der betaler alt for lav en løn til polske arbejder, der arbejder i Danmark? Det er ikke at skabe vækst i min verden. Her har FTF en opgave i at stille alternativer op. Det grønne byggeri kan være et godt svar på at skabe vækst. Men det skal være på danske løn- og arbejdsvilkår".
"Energirenoveringer er et andet område, der skaber vækst og varige værdier og skaber energibesparelser, der også kommer offentlige byggerier til gavn, fx skoler og børneinstitutioner", sagde en taler fra Konstruktørforeningen.
Udspil går på to ben
Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, roste FTF’s vækstudspil, fordi det er helhedsorienteret. 
"Jeg mener faktisk, at vi i vores udspil formår at gå på to ben og formår at balancere behovet for job og arbejdspladser med nye relevante forslag", sagde hun,
Næstformand i FTF, Kent Petersen, afrundede diskussionen ved at sige tak for de mange indlæg.
"Det tegner til, at det her vækstoplæg sætter nogle tanker i gang om, hvilken type vækst vi vil have. Kritik af vækstdagsordenen er berettiget. Vi skal have et alternativ til økonomernes vækstdagsorden, der ellers vinder frem. Det skal ikke bare være virksomhedsejerne, der skal have gavn af væksten, men også vores samfund. Det skal handle om mennesker og job. Og det gennemsyrer FTFs vækstoplæg", sagde Kent Petersen.
"Men det duer ikke, at vi sætter os udenfor indflydelse. Vi er nødt til at komme ind på banen med konstruktive forslag, der er afbalancerede. Og det gør vi med vores vækst udspil".
Læs FTF’s vækstoplæg her.