Produktivitetskommissionens anbefaler i en ny rapport, at kommuner og regioner sender langt flere offentlige serviceydelser, som fx børnepasning, sundhedsvæsen og ældreomsorg, i udbud. Her skal det offentlige konkurrere med private udbydere om, hvem der bedst og billigst kan udføre opgaven for det offentlige.
Men erfaringerne fra mange af de steder – både i Danmark og i udlandet, hvor man har forsøgt at udlicitere offentlige opgaver, som fx børnepasning, hjemmehjælp eller rengøring, er ikke særlig gode. Dels er kvaliteten ofte dalende og samtidig skaber det øgede krav om udbud af alle opgaver et voldsomt bureaukrati for offentligt ansatte i både stat, regioner og kommuner. Alt skal måles og vejes og sættes ind i skemaer – ting der tager tid fra kerneopgaven: Samværet med børn, ældre og patienter.
Faktisk skriver Produktivitetskommissionen selv i sin nye rapport, side 58-59, at der er meget blandede erfaringer med udlicitering.
Der er f.eks. ikke dokumentation for, at øget konkurrence giver økonomiske eller kvalitetsmæssige gevinster på bløde velfærdsområder som ældrepleje og børnepasning. Derimod er der blandt de ansatte, som har været berørt af en udlicitering, tegn på en lidt lavere medarbejdertilfredshed.
Gevinsterne ved at udlicitere offentlige opgaver til private firmaer er ringe og usikre. Det viser den hidtil mest omfattende danske kortlægning af området, som KORA (tidl. AKF) har foretaget.

KORA har i et større studie sammenlignet danske og svenske kommuner udlicitering.

FTF: Drop bevidstløs konkurrence

I FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og private ansatte, advarer man mod, at bevidstløs konkurrence mellem offentlige og private hverken øger kvalitet eller produktivitet i det offentlige.
“Tanken om, at det offentlige for enhver pris skal i konkurrence med private om alle opgaver er forældet og har vist sig ofte ikke at have den ønskede effekt”, siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Erfaringerne med at konkurrenceudsætte alle mulige offentlige opgaver er meget blandede, hvorfor mange kommuner ofte hiver opgaven hjem igen til det offentlige. Det er dyrt og koste ekstra penge.
”Konkurrence og offentlig-privat samarbejde kan være en vej til produktivitet og fornyelse. Men det skal kun bruges, hvor det giver mening. De hidtidige erfaringer med udbud og udliciteringer har været ret blandede, især på de bløde velfærdsområder. Det vedgår Kommissionen også undervejs i rapporten, så det undrer mig at de i anbefalingerne alligevel har en tyrkertro på, at øget konkurrence altid er godt”.
“Derfor er det også uforståeligt, at kommissionen endda åbner op for at fjerne barriererne for konkurrence på fx SFO og folkeskolerne”, siger Bente Sorgenfrey, der også påpeger at mange flere udbud vil øge bureaukratiet i den offentlige sektor.
“Jeg mener, at konkurrence kun bør bruges, hvor det giver mening, og at der i stedet skal satses mere på fælles partnerskaber om udviklingen af velfærden. Udbud af alle offentlige opgaver skaber bureaukrati for alle parter – og vi skal hverken skabe mere bureaukrati for virksomhederne eller for de offentlige arbejdspladser”.

Sociale klausuler er afgørende
Hun er også uforstående overfor kommissionens anbefaling om, at de offentlige ikke bør bruge sociale klausuler om fx flere praktikpladser, når de udbyder opgaver.
”Sociale klausuler understreger, at når det offentlige køber ind for fællesskabets penge, så er det også nogle samfundsmæssige hensyn, som skal tilgodeses. Kommissionens anbefalinger er helt i modstrid med udviklingen i den virkelige verden, bl.a. også EU’s helt nye udbudsdirektiv som tager flere sociale hensyn”.
Til gengæld er der ros til kommissionen for også at sætte spot på partnerskaber som fx offentlig-privat innovation (OPI). Der foreslås bl.a. en central enhed, der kan udbrede erfaringer med og bistå ved innovationsfremmende indkøb som fx OPI.
”OPI er en spændende samarbejdsform fordi her samarbejder offentlige og private virksomheder om nye løsninger. Det kan både skabe bedre velfærd og ny vækst og beskæftigelse. Kommissionens forslag peger her i den rigtige retning, fordi der er langt mere perspektiv i partnerskaber end tunge udbud og udliciteringer, som man bliver tvunget til at gennemføre for enhver pris”, slutter Bente Sorgenfrey.