Regeringens ungepakke, som netop er blevet offentliggjort, giver et markant løft til jobrotation for ansatte og ledige med kort og mellemlang videregående uddannelse.  Det er oplyst, at der afsættes ekstra 24 mio. i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 til FTF-området. I 2012 er der afsat i alt 30 mio. kr. til jobrotationsydelse på FTF-området.
Ledige med kort og mellemlang videregående uddannelse får desuden del i videnpilotordningen, som styres af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Endeligt skal der etableres partnerskaber lokalt/regionalt for at hjælpe ledige dimittender ind på arbejdsmarkedet på f.eks. sygehuse og skoler. Partnerskaberne skal sikre, at 500 dimittender får job i 2013.
Ungepakken rummer mange gode forslag og initiativer, mener formanden for FTF, Bente Sorgenfrey.
”Det er glædeligt, at regeringen ønsker at løfte jobrotation for FTF’s ledige – især dimittenderne.  Og det er også meget nødvendigt. Vi har i dag modtaget en meddelelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om, at alle jobrotationspengene for 2012 allerede er beslaglagt. Det betyder, at projekter, som er klar til at køre nu, ikke kan få bevilling. Det er dybt beklageligt. Jeg vil derfor opfordre ministeren til, at der hurtigst muligt allerede i år afsættes ekstra midler”.
FTF har foreslået, at den særlige puljestyring, som er gældende for jobrotation på FTF-området, afskaffes. Puljestyringen fører til bureaukrati og ineffektiv anvendelse af de bevilgede midler og står i vejen for en effektiv indsats.
”Jeg håber, at ministeren vil fjerne puljestyringen, så jobrotation bevilges som en rammebevilling, ligesom det er tilfældet på det øvrige arbejdsmarked. Det vil gøre det væsentligt nemmere at iværksætte jobrotation og få flere ledige i job”.
”Regeringens nye initiativ i forhold til partnerskaber for at hjælpe ledige dimittender i job er også et signal om, at problemet er alvorligt. Vi vil gerne drøfte forslagets konkrete indhold og udmøntning med beskæftigelsesministeren” slutter Bente Sorgenfrey.