Der er stor uenighed om retten til at strejke under ILO’s 101. arbejdskonference i Geneve.
ILO er FN’s arbejdsorganisation, og i disse dage mødes 4000 repræsentanter for lønmodtagere, arbejdsgivere og regeringer fra hele verden. Fra Danmark deltager blandt andre hovedorganisationerne FTF, LO, DA og den danske regering.
Til konferenceren plejer der at være enighed om en liste over de 25 værste eksempler fra FN’s lande på overtrædelser af ILO’s grundlæggende konventioner. Det gælder blandt andet konvention nr. 87, der handler om retten til at strejke og organisere sig.
Arbejdsgivere vil ikke være med
Men i år har arbejdsgiverne sagt nej til at medtage et eneste eksempel, hvor strejkeretten er trådt under fode. Arbejdsgiverne har for første gang nedlagt veto, siden den årlige liste blev udarbejdet for 85 år siden.
I fredags udvandrede arbejdsgiverne fra et fælles møde i den såkaldt Applikationskomite, der skal behandle og kommentere listen.
Det er nu på tredje døgn usikkert, om trepartsdrøftelsen i komiteen overhovedet kommer i gang.
Mange anser arbejdsgivernes holdning for et frontalt angreb på ILO’s arbejdsmetoder og troværdighed i almindelighed og de internationale arbejdsrettigheder i særdeleshed.
I ILO drøftes en række andre arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål, blandt andet etablering af grundlæggende sociale rettigheder for alle i verden.
EU også ude efter strejkeretten
Retten til at strejke er i øjeblikket også under beskydning fra EU-Kommissionen. I et nyt forslag lægger kommissionen op til at lade EU’s regler om fri bevægelighed være vigtigere end retten til at strejke.
Det betyder blandt andet, at danske sygeplejersker, lærere, metalarbejdere og chauffører skal advare EU-systemet forud for en strejke.
Forslaget har fået voldsom kritik af fagbevægelse, politikere og arbejdsgivere.
Senest har en række parlamenter skriftligt sagt nej tak til forslaget, så kommissionen nu er tvunget til at overveje forslaget på ny.