Krisepolitikken i den udviklede verden har en stor del af skylden for den mistrøstige situation.

Det er budskabet i årsrapporten om beskæftigelsessituationen på kloden fra FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO i Geneve. Rapporten ”Bedre job for en bedre økonomi” slår fast, at landene med udviklede økonomier har ændret politiske prioriteter under krisen. Kombinationen af en barsk nedskæringspolitik og opstramninger på arbejdsmarkederne har haft ødelæggende konsekvenser for arbejdsmarkederne og ikke mindsk skabelsen af job. Samtidig har politikken ikke løst problemer med landes underskud.

Den snævre fokus, som mange lande i eurozonen har haft på nedskæringer, forværrer krisen på jobmarkederne og kan endog føre til en ny recession i Europa, siger direktør i ILO og ansvarlig for rapporten, Raymond Torres.

Rapporten siger, at der kan skabes omkring 2 millioner nye job i lande med udviklede økonomier, hvis politikken lægges om med det rette forhold mellem offentlige investeringer og rimelige understøttelser.

Stigende arbejdsløshed og forværrede arbejdsforhold
Rapporten viser en klar deling i verden mellem regioner og lande, hvor det går fremad, og hvor det går tilbage. I en række lande i Latinamerika er der fremgang, mens det går tilbage i store dele af Europa.

I en række stater i Latinamerika går det fremad både med beskæftigelsen og arbejdsforholdene. Det gælder både i Paraguay, Chile, Uruguay, Peru og Brasilien. I Europa befinder kun Tyskland og Polen sig i den gruppe sammen med også Indonesien og Thailand.

I Colombia, Tyrkiet og Ukraine skabes der også flere job, men de er usikre. Luxembourg og Malta hører også til den gruppe.

De fleste øvrige europæiske lande hører til dem, hvor det både går tilbage med beskæftigelsen og arbejdsforholdene, siden krisen satte ind. Det gælder blandt andre de baltiske, Portugal, Irland og 12 andre lande i EU.

ILO venter ikke, der sker nogen forbedring før 2016, hvis der ikke sker betydelige ændringer i landenes politik.

Generelt er der sket forringelser i arbejdsstandarder i 26 af de 50 lande, der er med i undersøgelsen. I to ud af tre af landene, der er tal for, er der flere, der ufrivilligt er på deltid, end før krisen satte ind.

I flere end halvdelen af landene er der flere på tidsbestemte kontrakter, og i udviklingslandene er 40 procent af de ansatte i den uformelle sektor.

Den sociale uro stiger
I store dele af verden stiger fattigdommen og uligheden tager tilsvarende til. Det ser folk ikke bare roligt på, men sætter sig imod på den ene eller anden måde.

Den sociale uro siger således i store dele af verden. Det gælder først og fremmest i lande i Afrika og Mellemøsten, men også generelt i lande med udviklede økonomier. Derimod er der mindre social uro i Øst- og Sydøstasien og Latinamerika.

Kilde: fagligt.eu