Øget arbejdsglæde, ny teknologi og arbejdsmetoder eller forandringsledelse og social kapital. Det er nogle af de mange emner, der er på dagsordenen ved årets personalepolitiske event. Det finder sted den 18. juni i år. Videndelingen tager udgangspunkt i seks overordnede temaer:

  • Organisering og ny teknologi
  • Innovationskultur
  • Kompetenceudvikling
  • Samarbejde og MED
  • Social kapital og arbejdsglæde
  • Ledelse i forandringstider

I samme tråd afholdes det landsdækkende arrangement "Kommune Crawl" i perioden 23.-26. april. Her optræder 109 kommunale arbejdspladser, som viser deres gode erfaringer og oplevelser frem på det personalepolitiske område.

Formålet med arrangementerne er at samle ledere, medarbejdere samt arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter for at skabe videndeling mellem arbejdspladser i det offentlige. 

Arrangementet er relevant for flere faggrupper på FTF-området, herunder sundhedspersonale, pædagoger og lærere i det offentlige. Midlerne stammer fra den seneste overenskomst mellem KL og KTO, som udformer eventen i et samarbejde med Sundhedskartellet.