Samspillet mellem teori og praksis er helt centralt i professionsbacheloruddannelserne. Det er budskabet ved en konference den 24. januar 2012, som FTF, Danske Regioner, KL og Professionshøjskolernes Rektorkollegium står bag.
Et godt samspil mellem teori og praksis øger de studerendes udbytte af undervisningen og får flere til at gennemføre deres uddannelse. Derfor sætter FTF, Danske Regioner, KL og Professionshøjskolernes Rektorkollegium fokus på, hvordan teori og praksis spiller sammen i professionsbacheloruddannelserne ved en konference tirsdag den 24. januar 2012 i Torvehallerne i Vejle.  
En god sammenhæng mellem uddannelsernes teoretiske undervisning og praksis er afgørende for at sikre, at de studerende får relevante kompetencer, der matcher behovet i de jobs, de uddannes til, det gælder ansættelse fx i sundhedsvæsnet, daginstitutioner, sociale institutioner og folkeskolen.
Som del af oplægget til konferencen har parterne indkaldt eksempler på, hvordan sammenhængen mellem teori og praksis styrkes på professionshøjskoler og praktiksteder. Partnerne har udvalgt gode 10 eksempler blandt de over 100 indsendte forslag.
De 10 eksempler udgives som del af konferencen i publikationen: Teori i praksis praksis i teorien. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praktik på professionsbacheloruddannelserne. Håbet er, at eksemplerne kan være til inspiration overalt på uddannelserne og praktikstederne.
De mange indsendte eksempler vidner om, at professionshøjskoler og praktikstederne tager udviklingen af de praksisnære uddannelser alvorligt og at de finder mange måder at udbygge broerne mellem teori og praksis. Eksemplerne viser, at samspillet ikke blot er et spørgsmål om, hvordan man tilrettelægger praktikperioderne, men også, hvordan man kan koble uddannelsernes teoretiske indhold tættere til praksis og omvendt.  
Mere end 300 deltagere i konferencen bekræfter, at det er en vigtig problemstilling, som parterne har valgt at sætte på dagsordenen. "Det er rigtig glædeligt, at så mange fra uddannelsesinstitutioner og praktiksteder – samt de kommende arbejdsgivere og organisationerne – prioriterer at deltage i konferencen," siger Bente Sorgenfrey, formand for FTF, "det viser tydeligt, at der er en levende og fælles interesse for at styrke uddannelserne og samspillet mellem uddannelsesinstitutionerne og praksis – noget som alle parter vil få udbytte af."
Publikationen Teori i praksis praksis i teorien. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praktik på professionsbacheloruddannelserne   Find mere indenfor emnerne: