I november 2011 udgør bruttoledigheden for samtlige forsikrede 132.200 fuldtidsledige (sæsonkorrigeret [1] og foreløbig opgørelse). Det svarer til en ledighedsprocent på 6,3 pct. Det viser de seneste ledighedstal fra Danmark Statistik. Bruttoledigheden er summen af ledige og aktiverede ledige.
Ledigheden for samtlige forsikrede ledige har været stort set konstant siden maj 2011 og ligget og svinget mellem 6,2 pct. og 6,3 pct. i det sidste halve år.
På FTF-området tegner sig et modsat billede. De nye ledighedstal viser, at ledigheden blandt FTF’erne fortsat stiger. Set inden for det sidste år, er ledigheden steget fra ca. 8.700 fuldtidsledige i november 2010 til 11.300 fuldtidsledige i november 2011. Det svarer til en forøgelse på 30 pct. i løbet af et år. I november 2010 var ledigheden på 2,6 pct. I november 2011 var ledigheden steget til 3,4 pct.


[1] Den faktiske ledighed er den ledighed som rent faktisk findes i den pågældende måned, mens der i den sæsonkorrigerede ledighed er taget højde for sæsonudsving og derfor et beregnet ledighedsniveau, som bruges til at sammenligne udviklingen måned for måned.