Spørgsmål om corona:

OBS! Spørgsmål og svar i vejledningen gælder som udgangspunkt for ansatte både i det offentlige og i det private, uanset om arbejdspladsen er omfattet af forvaltningslovens regler. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskel på, hvad der gælder på de forskellige områder af arbejdsmarkedet. Du kan eventuelt søge yderligere information på din egen organisations hjemmeside

Senest opdateret: 06.01.22 kl. 10.01

Nedenstående vejledning er udformet som spørgsmål og svar og målet er at svare på nogle af de oftest stillede spørgsmål om corona og COVID-19. I vejledningen om Corona har vi taget højde for de mest almindelige situationer.

Der kan derfor godt være situationer, hvor man ud fra en konkret fortolkning vil komme til et andet resultat. Derudover er der mange situationer, der er reguleret af overenskomster, og der er i vejledningen ikke taget stilling til fortolkningen på de enkelte overenskomstområder.

De udarbejdede svar skal ses i lyset af den alvorlige situation, vi er i på nuværende tidspunkt, og kan ikke tages til udtryk for FH’s holdning i en situation, hvor baggrunden ikke er tilsvarende alvorlig. 

Seneste 5 opdateringer af vejledningen

Er jeg tvunget til at bære mundbind eller visir, hvis jeg arbejder som f. eks. frisør?
Mit barn har coronavirus, hvad er mine rettigheder?
Mit barns skole er lukket fra onsdag den 15. december 2021. Kan jeg blive hjemme fra arbejde for at passe mit barn?
Er jeg tvundet til at bære mundbind, hvis jeg arbejder med togtrafik, bus-, taxikørsel eller færgedrift?
Er jeg tvunget til at bære mundbind, hvis jeg arbejder i en butik (detailhandlen)?

Test for og vaccination mod COVID-19

Er jeg tvunget til at bære mundbind eller visir, hvis jeg arbejder som f. eks. frisør?
Er jeg tvundet til at bære mundbind, hvis jeg arbejder med togtrafik, bus-, taxikørsel eller færgedrift?
Er jeg tvunget til at bære mundbind, hvis jeg arbejder i en butik (detailhandlen)?
Må min arbejdsgiver kræve, at jeg viser et coronapas?
Hvad har jeg ret til af betaling, hvis arbejdsgiver pålægger mig at fremvise coronapas?
Skal min arbejdsgiver begrunde årsagen til test?
Gælder loven både offentlige og privat arbejdsgivere?
Hvad hvis jeg ikke efterlever min arbejdsgivers krav om coronapas?
Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg tager en coronatest, selvom jeg er vaccineret?
Hvor meget har min arbejdsgiver krav på at få at vide?
Må arbejdsgiver spørge, om jeg er blevet vaccineret?
Hvor, hvornår og hvordan skal testen foretages?
Må min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver vaccineret for Covid-19?
Kan jeg blive fyret, hvis jeg ikke vil eller kan blive vaccineret?
Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg videregiver svaret på en COVID-19-test, der er foregået uden min arbejdsgivers vidende?
Har jeg ret til betaling, hvis arbejdsgiver sender mig hjem, indtil jeg får et resultat?
Hvad hvis arbejdsgiver ikke overholder reglerne for test mv.?
Min arbejdsgiver vil pålægge mig at få taget en måling af min kropstemperatur inden jeg kommer ind på arbejdspladsen?
Må min arbejdsgiver bede mig besvare et spørgeskema om min fysiske tilstand, såsom om jeg har feber eller hovedpine før jeg kan møde ind på arbejdet?
Må arbejdsgiver efter Aftalen om kontrolforanstaltninger varsle en ordning med temperaturmåling eller spørgeskemaer omkring symptomer?
Må arbejdsgiver spørge om jeg har været i nær kontakt med en smittet?

Hjemsendelse, afskedigelse, lønnedsættelse, ændringer af arbejdstid- og opgaver:

Hvad har jeg ret til, hvis min arbejdsgiver hjemsender mig, fordi der ikke er mere arbejde?
Hvilke ansættelsestyper kan indgå i en aftale om arbejdsfordeling?
Hvilke muligheder har min arbejdsgiver for at indføre arbejdsfordeling?
Hvilken betydning har etablering af arbejdsfordeling for mig og mine kollegaer?
I hvor stort omfang skal man tåle midlertidigt, at skulle løse andre arbejdsopgaver end det man er ansat til?
Jeg er ansat i fleksjob – hvordan er jeg stillet?
Kan jeg blive afskediget under en arbejdsfordeling?
Kan jeg blive afskediget, hvis min arbejdsgiver som følge af virussen ikke har arbejde til mig?
Hvilke rettigheder har jeg og mine kolleger, hvis min arbejdsgiver planlægger kollektive afskedigelser?
Kan min chef varsle mig ned i løn, i en periode, grundet coronavirus?
Hvor længe kan min arbejdsgiver sige jeg skal arbejde i træk?

Egen sygdom, karantæne og hjemmeophold:

Mit barns skole er lukket fra onsdag den 15. december 2021. Kan jeg blive hjemme fra arbejde for at passe mit barn?
Hvad har jeg ret til, hvis jeg bliver syg med coronavirus?
Jeg er som følge af sundhedsmyndighedernes anbefalinger i selvisolation p.g.a., at jeg er nær kontakt til en coronasmittet. Har jeg ret til løn, mens jeg er i selvisolation?
Jeg bliver forvirret, når jeg hører ord som karantæne, hjemmekarantæne, hjemmeophold og isolation. Hvad er forskellen?
Hvad sker der, hvis jeg bliver sat i hjemmekarantæne/hjemmeophold?
Skal jeg kunne dokumentere, at jeg er i hjemmekarantæne?
Hvad sker der, hvis jeg lige smutter ned og handler, selvom jeg er i hjemmekarantæne/ på hjemmeophold?
Er der særlige hjemmeopholdsregler for sundhedspersonale?
Skal jeg arbejde hjemmefra, hvis jeg er i hjemmekarantæne eller hjemmeophold?
Hvis jeg selv vurderer, at jeg bør være i hjemmekarantæne eller hjemmeophold, kan jeg så blive hjemme?
Hvad sker der, hvis min arbejdsgiver sender mig hjem, fordi han er bange for, at jeg smitter mine kolleger?
Kan min arbejdsgiver forlange, at jeg underskriver en tro- og loveerklæring om, at jeg ikke har været i kontakt med nogen, der har coronavirus eller er i smittefare?
Hvad sker der, hvis jeg nægter at gå på arbejde af frygt for at blive smittet?
Kan jeg blive hjemme fra arbejde, hvis min arbejdsgiver undlader at hjemsende en af mine kollegaer, der har været udsat for smitterisiko?
Hvis jeg er i en særlig risikogruppe, kan jeg så blive hjemme, hvis jeg føler mig utryg ved at møde på arbejde?
Hvad sker der, hvis jeg kommer i karantæne, mens jeg er på ferie?
Får jeg hjemmekarantæne/anbefaling om hjemmeophold, hvis jeg har været i transit i en lufthavn i et risikoområde?

Ferie

Kan min chef bede mig holde ferie af ikke-optjent ferie?
Hvis jeg har købt flybillet og betalt for hotel i udlandet, kan jeg så godt tage af sted?
Hvis jeg ikke kan komme af sted på min planlagte ferie, kan jeg så forlange at komme tilbage på arbejde, så jeg har mine feriedage, når det igen bliver muligt at rejse?
Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis han har brug for, jeg kommer på arbejde?
Kan jeg blive varslet til at holde ferie, hvis jeg er opsagt og fritstillet?
Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie uden varsel?
Hvad hvis jeg er taget på ferie til et område, hvor myndighederne har frarådet at tage hen?
Har man som ansat ret til at ændre allerede planlagt ferie med henvisning til force majeure, hvis man fx er tvunget til at aflyse en rejse, hvor man skulle have været rejst til et ”rødt” land?
Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie der ellers er aftalt udskudt til næste ferieår?

Barns sygdom, karantæne og hjemmeophold:

Mit barn har coronavirus, hvad er mine rettigheder?
Mit barns skole er lukket fra onsdag den 15. december 2021. Kan jeg blive hjemme fra arbejde for at passe mit barn?
Hvis mit barn er i en særlig risikogruppe, kan jeg så blive hjemme, hvis jeg føler mig utryg ved at møde på arbejde?
Mit barn har coronavirus, hvad er mine rettigheder?
Mit barn er hjemsendt fra sin skole/dagtilbud pga. smitte i klassen/skolen/dagtilbuddet. Hvad er mine rettigheder

Elever

Hvad gør jeg, hvis skolen aflyser planlagte skoleophold?
Kan jeg arbejde hjemme i den periode, hvor nødlovgivningen gælder?
Kan jeg risikere en ophævelse af min uddannelsesaftale?
Kan vi fravige praktikmålene?
Må den mundtlige prøve i forbindelse med fagprøven gennemføres online i den periode, hvor nødlovgivningen gælder?
Må jeg deltage i opgaver i virksomheden, som er uddannelsen uvedkommende?
Må min praktikvirksomhed fravige kravene om tilstedeværelse af oplæringsansvarlige i den periode, hvor nødlovgivningen gælder, i takt med at flere og flere faglærte sygemeldes/hjemsendes/sendes i karantæne?
Min fagprøve-uge er blevet fremrykket, hvad er mine rettigheder?
Hvad er min retsstilling som elev/lærling?
Hvordan er min situation, hvis jeg er elev i en skoleperiode?

Transport til arbejde

Hvis jeg tager mit barn med på arbejde fordi jeg ikke kan få pasning, hvordan er mit barn så forsikret, hvis det kommer til skade?
Jeg kan ikke komme på arbejde, da bussen, jeg normalt tager, er blevet indstillet. Hvad er mine rettigheder?
Myndighederne anbefaler, at man forsøger at undgå at køre i offentlig transport i myldretiden. Kan jeg forlange at få ændret mine mødetider, så jeg kan køre uden for myldretiden?

Tjenesterejser

Hvad er mine rettigheder, hvis jeg bliver sendt på tjenesterejse og bliver sat i karantæne/hjemmeophold?
Kan jeg nægte at tage af sted på en tjenesterejse?

Diverse

Hvem skal anmelde arbejdsskaden?
Hvis jeg tager mit barn med på arbejde fordi jeg ikke kan få pasning, hvordan er mit barn så forsikret, hvis det kommer til skade?
Kan min arbejdsgiver pålægge mig at bruge min flekskonto?
Jeg skal have besøg af en ven, der kommer fra et af de særlige risikoområder. Min arbejdsgiver siger, at jeg skal aflyse. Kan han/hun bestemme det?
Jeg følte mig lidt sløj, men tog alligevel på arbejde. Jeg måtte imidlertid gå hjem i løbet af dagen. Det viste sig, at jeg havde coronavirus, og flere af mine kollegaer måtte derfor i hjemmekarantæne. Jeg er bange for, at min arbejdsgiver vil kræve sine tab erstattet af mig – kan han/hun det?
Jeg har fået coronavirus på arbejdet. Er det en arbejdsskade?
Jeg synes ikke, at min arbejdsgiver tager myndighedernes anbefalinger alvorligt. Hvad kan jeg gøre?
Hvad skal jeg generelt holde øje med?

Følg myndighedernes anvisninger

Besøg: Sundhedsstyrelsen.dk

  • Spørgsmål og svar
  • Beskyt dig selv og andre
  • Sundhedsstyrelsens råd til befolkningen
  • Fælles Hotline
  • Vejledning til arbejdspladser og virksomheder

Myndighedsfælles Hotline: 7020 0233

De danske myndigheder har samlet alle informationer om coronavirus/covid-19 på denne side:

https://coronasmitte.dk/

Hvis du ikke finder svar her, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline på 7020 0233.