Vi går et år i møde, hvor midler til den offentlige service end ikke er tilstrækkelige til at kunne imødekomme det behov, som befolkningsudviklingen tilsiger. Det er resultatet af finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

? Det er dybt frustrerende, at kvaliteten af vores velfærdsydelser forringes, og det er noget vrøvl, når regeringen påstår det modsatte. Vi bliver flere og flere ældre, der har behov for pleje og omsorg, og alene derfor er der behov for langt flere midler til den offentlige service, end regeringen og Dansk Folkeparti er villige til at prioritere. Åbn øjnene og kig ud i kommunerne og se, hvordan de ældre, de syge og børnene betaler prisen, siger LO?s formand Lizette Risgaard.

Der mangler fortsat flere penge til at bekæmpe social dumping

Der er afsat 15 mio. kr. mere til den fælles myndighedsindsats, men de fylder kun et hul op i 2019. Indsatsen har behov for flere midler for at kunne holde trit med stigningen i antallet af udlændinge og udenlandske virksomheder på det danske arbejdsmarked. Der er ikke afsat midler til 2020. Der skal ske en drøftelse med regeringen, DF, S og R om etablering af en stærk og flerårlig indsats efter 2019. Der skal også følges op på hændelserne i Padborg, hvor udenlandske chauffører blev groft underbetalt og overnattede under helt urimelige forhold.

? Det er selvfølgelig fint, at der afsættes midler i 2019, men det er slet ikke nok. Vi er glade for, at der endelig er blevet lyttet til vores krav om en permanent indsats mod social dumping. Men vi kan være særdeles bekymrede for, om det kan lykkes at etablere rammerne for den hurtigt nok til, at der ikke bliver skabt usikkerhed om indsatsen i 2020. Padborg-sagen har desværre gjort det tydeligt, at der er et stort hul på transportområdet, og der skal der ikke bare følges op. Det skal løsninger til, siger Lizette Risgaard.

Ikke en krone mere til skattekontrol

Der er umiddelbart ikke afsat en krone mere til at opruste skattekontrollen. SKAT er blevet voldsomt skåret ned de senere år, hvilket har resulteret i, at den danske stat er blevet franarret milliarder af kroner af såvel danske som udenlandske skattesvindlere.

? Det er mig en gåde, at regeringen og Dansk Folkeparti ikke vil opruste skattekontrollen. Og oven i købet efter den seneste tids afsløringer, hvor den massive skattesnyd er blevet tydelig for enhver. Der er sparet mere end 1.000 medarbejdere væk på indsatsområdet, og det er derfor på høje tid, at regeringen tager problemet alvorligt. Vi har ikke råd til at lade være

Vi har brug for et stærkt Arbejdstilsyn

Arbejdstilsynets samlede bevillinger fastholdes på samme niveau som i 2018. Og der skal så være drøftelser i foråret 2019 om en stærk og flerårig indsats for perioden fra 2020.

? Det strider mod al fornuft at drive Arbejdstilsynet med så få ressourcer. Vi har tværtimod brug for et stærkt tilsyn, der kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet ude på arbejdspladserne. I øjeblikket går det den helt forkerte vej, hvilket er katastrofalt for mange mennesker, som bliver nedslidt før tid og ikke har mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Jeg har derfor store forventninger til resultatet af forårets drøftelser. Der er brug for et mærkbart og permanent løft, siger Lizette Risgaard.

Satspuljen afskaffes og restgruppeproblem adresseres

Satspuljen afskaffes, og der indføres obligatorisk pensionsopsparing for overførselsmodtagere for at løse det såkaldte ?restgruppeproblem?.

? Jeg kvitterer for, at der tages hånd om pensionsvilkårene for overførselsmodtagere, men det er afgørende, at det sikres, at der også fremadrettet er midler til at tage hånd om de grupper, som i dag har gavn af satspuljemidlerne, siger Lizette Risgaard.

Kontakt: Pressekoordinator Anette Bindslev, 23384214.