– Jeg synes, det er godt, at der er fokus på at få skabt mere kvalificeret arbejdskraft. Vi står med en historisk chance for, at flere kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kræver opkvalificering af ledige, og her er grundlæggende tale om nogle fine initiativer. Men det er på en ærgerlig baggrund, når vi nu ved, at der er tale om penge, der oprindeligt skulle være gået til uddannelse til ledige ufaglærte og faglærte med forældet uddannelse, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Et stærkere uddannelsesløft
I aftalen forpligter forligskredsen ministeren på at få prioriteret forhandlinger om at styrke uddannelsesløftet fremadrettet, således at aktiviteten kommer i vejret, og der ikke fortsat år efter år er uforbrugte midler.

– Vi har længe talt for at styrke uddannelsesløftet og også kommet med konkret forslag til det. Derfor vil vi holde skarpt øje med, at ministeren nu også får leveret et stærkere uddannelsesløft, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Fine initiativer med udgangspunkt i fagbevægelsen
Med aftalen iværksættes en række initiativer, der skal være med til at sikre mere kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Det drejer sig blandt andet om en forlængelse af trainee-ordningen, en ny voksenlærlingekampagne forankret i LO og flere uddannelsesambassadører.

Regeringen, Socialdemokratiet, DF og de radikale har indgået en aftale om, at ubrugte midler fra uddannelsesløftet bliver brugt på en række fine initiativer til at sikre mere kvalificeret arbejdskraft. Forligskredsen har samtidigt pålagt ministeren at prioritere forhandlingerne om en styrkelse af uddannelsesløftet fremadrettet.

Kontakt: Pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14.