? Det vigtigste nu er at sørge for, at alle får gavn af den formstærke fremgang, og at sikre, at den solide vækst og de gode tider kan vare ved, siger LO?s cheføkonom Allan Lyngsø Madsen.

Hans kommentar kommer på baggrund af LO?s “Økonomisk Prognose ? November 2018”, der netop er offentliggjort. LO forudser en vækst i BNP de kommende år på omkring 2 pct. Samtidig er der udsigt til en fremgang i beskæftigelsen på ca. 50.000 personer i 2019 og 2020. Dermed vil Danmark for første gang nogensinde runde en beskæftigelse på 3 mio. personer.

? Fremgangen i beskæftigelsen giver ? særligt i arbejdsgiverkredse ? anledning til at ytre bekymring om en snarlig overophedning af økonomien. Men i LO?s netop færdiggjorte økonomiske prognose ser vi ingen faretruende tegn på, at vi nærmer os en overophedning. Vi ser overvejende grønne lys på instrumentbrættet, som giver plads til fortsat jobfremgang, siger cheføkonom Allan Lyngsø Madsen.

Når de grønne lys er tændt i dag i stedet for midt 00?ernes mange røde lys, er det bl.a., fordi langt de fleste virksomheder, der har behov for at rekruttere, får den arbejdskraft, de søger. Det viser den mest omfattende rekrutteringsundersøgelse (fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering). Også antallet af forgæves rekrutteringer målt i forhold til beskæftigelsen er tæt på uændret de sidste par år. Samtidig er lønstigningerne fortsat på et moderat niveau. Arbejdsmarkedet er med andre ord i fin form og væsentligt mere balanceret, end det var tilfældet i opsvinget i midten af 00?erne.

? Vi skal bruge den aktuelle fremgang til at sikre, at alle får gavn af velstandsforbedringen og samtidig arbejde for, at den solide vækst kan vare ved. Bl.a. ved at investere i nuværende og kommende medarbejdere med opkvalificering- og uddannelse, så vi har en arbejdsstyrke, der matcher fremtidens behov. Og vi skal investere i personer på kanten af arbejdsmarkedet, så endnu flere får ordentligt fodfæste. Det er ikke kun godt for den enkeltes fremtidige muligheder, det gavner også samfundet, siger LO?s cheføkonom.

Læs LO?s økonomiske prognose ? november 2018 her.

Kontakt:
Pressekoordinator Anette Bindslev, mobil 23384214 eller
cheføkonom Allan Lyngsø Madsen mobil, 20137110.