Der er bred opbakning til alle anbefalingerne fra Ekspertudvalget vedrørende arbejdsmiljø. Også til de to supplerende anbefalinger fra DA, LO og FTF, der handler om at investere i vejledning og rådgivning om arbejdsmiljø til virksomhederne. Anbefalingerne repræsenterer et godt grundlag for fremtidens arbejdsmiljø, men det er klart, at de er tænkt som en samlet pakke.

Det mener både DA og LO, der i dag har foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg. Begge organisationer håber, at anbefalingerne og en politisk aftale kan skabe mere ro om arbejdsmiljøindsatsen fremover, så de mange aktører kan koncentrere sig om indsatsen for at styrke arbejdsmiljøet.

Anbefalingerne er en god og afbalanceret ramme for den fremtidige arbejdsmiljøindsats. Vi ønsker, at en politisk aftale bliver indgået hurtigt og inden et folketingsvalg, så vi kan komme i gang med at implementere anbefalingerne, siger Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening.

Anbefalingerne vil samlet set kunne give et løft i arbejdsmiljøindsatsen. Det er dog helt afgørende, at der kommer investeringer i vejledning og rådgivning til virksomhederne, sådan som DA, LO og FTF peger på. Virksomhedernes egen indsats skal styrkes, hvis en politisk aftale for alvor skal flytte arbejdsmiljø, siger Morten Skov Christiansen, næstformand i LO.

Ekspertudvalget vedrørende arbejdsmiljø offentliggjorde i slutningen af september en række anbefalinger, der er tænkt som pejlemærker for det fremtidige arbejdsmiljøarbejde. Ekspertudvalget anbefaler, at der sættes ind på en række kerneområder:

  • Arbejdsmarkedets parter skal være med til at fastsætte mål for arbejdsmiljøindsatsen nationalt og i de enkelte brancher.
  • Arbejdstilsynet skal være skarpere til at udvælge, hvilke virksomheder der skal have kontrol, og have en bedre værktøjskasse, så de kan møde arbejdspladserne, der hvor de er.
  • Arbejdsmiljøreguleringen skal være bedre og mere forståelig, særligt når der gælder det psykisk arbejdsmiljø.
  • Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter skal i højere grad spille sammen og der skal gennemføres koordinerede indsatser over for konkrete udfordringer i udvalgte brancher.
  • Fremtidig forskning i arbejdsmiljø skal i højere grad prioriteres, så forskningsbaseret viden og arbejdsmiljøindsats hænger bedre sammen.
  • LO og DA foreslår derudover, at der etableres en pulje til medfinansiering af arbejdsmiljørådgivning på årligt 100 millioner kroner. LO og DA foreslår også, at de 50,4 millioner kroner, som Folketinget i forbindelse med Genopretningsplanen i 2010 besluttede at overføre til statskassen, tilbageføres til partsindsatsen.