LO’s høringssvar til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger og ophævelse af direktiv 2000/84/EF

180927 Høringssvar afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger