Stadig flere lønmodtagere er fysisk og psykisk belastet i deres arbejde. Den udvikling skal vendes, og her kan anbefalingerne være med til at motivere arbejdspladserne til at styrke arbejdsmiljøet for deres ansatte, siger Morten Skov Christiansen

Arbejdstilsynet skal være mere målrettet og følge op på alle relevante klager
Ekspertudvalget anbefaler, at Arbejdstilsynets indsats i endnu højere grad målrettes arbejdspladser med størst arbejdsmiljøproblemer. Arbejdstilsynet forventes på den baggrund at give ca. 1.600 flere afgørelser end i 2017.

Vi ved, at regler og effektiv kontrol motiverer mange arbejdspladser til at prioritere et godt arbejdsmiljø. Derfor skal Arbejdstilsynet naturligvis være endnu mere målrettet. Det kan dog ikke kompensere for de sidste mere end 10 års nedskæringer af Arbejdstilsynet, hvor bevillingerne til tilsyn med arbejdsmiljø er reduceret med mere end 180 mio. kr. målt i faste priser. Hvis vi for alvor vil have et effektivt Arbejdstilsyn, kræver det en genopretning af økonomien med et fast beløb på 100 mio. kr. årligt, siger Morten Skov Christiansen.

Dårligt arbejdsmiljø skal straffes hårdere
Samtidig anbefaler Ekspertudvalget, at arbejdsgivere, der ser stort på arbejdsmiljøet og ikke lærer af sine fejl, skal straffes hårdere. Virksomheder skal betale for tilsyn, hvis de gentagne gange for alvor overtræder arbejdsmiljøloven, og bøderne hæves, så det kan mærkes, når arbejdsgiverne sætter de ansattes liv på spil.

Vi skal slå hårdt ned på de arbejdsgivere, der ikke tager deres arbejdsmiljøansvar alvorligt. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi er enige om at anbefale hårdere straffe til de dårligste virksomheder, siger Morten Skov Christiansen.

Bedre regler om psykisk arbejdsmiljø
Ekspertudvalget anbefaler også, at der udarbejdes en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, der tydeliggør gældende regler og Arbejdstilsynets praksis. Bekendtgørelsen skal bl.a. omhandle problemer med for stor arbejdsmængde, tidspres, uklare krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav og arbejdsrelateret vold.

Med den nye bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø vil reglerne blive tydeligere, og så bliver det også nemmere at tale om det på arbejdspladserne. Det ved vi fra de svenske erfaringer, hvor man allerede har en bekendtgørelse på området, siger Morten Skov Christiansen.

Flere penge til vejledning og rådgivning om arbejdsmiljø
Til sidst anbefaler Ekspertudvalget større fokus på at motivere særligt de små virksomheder til at opsøge den nødvendige sagkundskab for at få et bedre arbejdsmiljø. LO, FTF og DA anbefaler i forlængelse heraf at investere i alt 150 mio. kr. til at styrke rådgivningsindsatsen og arbejdsmarkedets parters vejledningsindsats.

Når vi spørger arbejdspladserne selv, efterspørger de konkret og handlingsorienteret vejledning og værktøjer til at løfte arbejdsmiljøarbejdet. Og derfor er jeg også meget glad for, at vi er enige med FTF og DA om at pege på behovet for at investere 150 mio. kr. i vejledning og rådgivning. Det håber og tror jeg på vil gøre indtryk på politikerne i de kommende forhandlinger om en politisk aftale, siger Morten Skov Christiansen.

Konkret foreslår LO, FTF og DA:

  • Etablering af en pulje på 100 mio. kr. årligt, finansieret af statslige midler (Forebyggelsesfonden) med henblik på at understøtte mindre virksomheders brug af arbejdsmiljørådgivning.
  • Tilbageførsel af 50,4 mio. kr. til at styrke parternes arbejdsmiljøindsats med henblik på at styrke parternes vejledningsindsats om arbejdsmiljø til virksomhederne.

Kontakt:
Arbejdsmiljøkonsulent i LO, Signe Kofoed, 21 59 34 42 eller
pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14. 

Se filmen her

Læs rapporten her