?Evalueringen bekræfter, at IGU?en kan være en trædesten til arbejdsmarkedet. Vi har fået et nyt værktøj til at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked, og det kan vi nu se har været et godt initiativ til gavn for både flygtninge og virksomheder og hermed også for resten af samfundet, siger Ejner K. Holst.

Over 1600 personer er indtil nu tilmeldt et IGU-forløb siden oprettelsen af uddannelsen i 2016. IGU?en blev oprettet i 2016, som resultat af en trepartsaftale indgået mellem LO, DA, KL og regeringen.

Evalueringen viser blandt andet, at kommunerne, virksomhederne, AMU-udbyderne og de IGU-ansatte generelt er tilfredse med ordningen. Der peges ligeledes på, at ordningen har styrket de faglige, sproglige og sociale kompetencer hos den IGU-ansatte.

Godt grundlag for det videre arbejde med IGU?en
Evalueringen peger også på nogle udfordringer i ordningen. Blandt andet nævner AMU-udbyderne, at det kan være vanskeligt at samle nok IGU-ansatte til at gennemføre et kursus. Og virksomhederne peger på, at de sproglige kompetencer ikke altid er tilstrækkelige. Samtidig har det vist sig, at det forskellige lønniveau i praktikperioden og i skoleperioden kan skabe forvirring hos den IGU-ansatte.

? Nu ser jeg frem til at nærstudere evalueringen. Men det er et godt grundlag for de kommende politiske drøftelser om videreførelsen af IGU-ordningen, siger Ejner K. Holst.

Evalueringen skal nu drøftes i trepartskredsen.

Læs mere om IGU-evalueringen her

Kontakt:
Pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14 eller
konsulent i LO, Erik Nielsen, 24 94 98 29.