LO og DA ser visse gode takter i initiativerne på undervisningsområdet, fx at regeringen foreslår at afskaffe handlingsplaner for øget gennemførsel på erhvervsuddannelser, som ikke har haft den ønskede effekt. Der er imidlertid også mindre heldige initiativer, der kan have en uhensigtsmæssig effekt på kvalitet og søgningen til erhvervsuddannelserne.

LO-næstformand Ejner Holst, LO:
– Med regeringens forslag om at give de almene gymnasier mulighed for at udbyde erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser risikerer vi at udhule kvaliteten af uddannelserne. Erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser skal foregå i et erhvervsrettet uddannelsesmiljø, hvor der er tæt samspil med virksomhederne og de fornødne lærerkompetencer og udstyr.

– Det erhvervsrettede, faglige miljø findes ikke på de almene gymnasier. Derfor skal et eventuelt udbud på de almene gymnasier af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser ske på en måde, hvor erhvervsskolen har ansvaret for kvalitet og gennemførelse.

Uddannelses- og integrationschef Jannik Bay, Dansk Arbejdsgiverforening (DA):
– Vi skal have uddannet flere faglærte, og det haster. Derfor er der brug for, at flere vælger en erhvervsuddannelse. Men det må ikke ske på bekostning af kvaliteten på uddannelserne.

Der er behov for at styrke erhvervsuddannelserne, ikke svække dem. Vejen frem mod et bredere udbud af erhvervsuddannelser bør ikke ske i en konkurrence mellem institutioner, men hellere i et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem institutioner og arbejdsmarkedet – og gerne i brede campus-fællesskaber.

Arbejdsmarkedets parter har altid været med til at tage både politisk og økonomisk ansvar for erhvervsuddannelserne. Derfor ser LO og DA også frem til en dialog om disse forslag.