? Her får vi en oplagt mulighed for at bryde ud af den økonomiske spændetrøje, som vi selv har placeret os i. Budgetloven sætter rammen for de finanspolitiske frihedsgrader i Danmark. Men den nuværende lov afspejler ikke et aktuelt og retvisende billede af dansk økonomi, siger LO?s cheføkonom, Allan Lyngsø Madsen.

Budgetloven skal tage højde for økonomiens sundhedstilstand

Budgetloven har fastsat et krav til, hvor stort et underskud Danmark højst må have på de offentlige finanser, når der renses for midlertidige forhold. Det såkaldte saldokrav. Det udspringer af EU?s finanspagt fra 2012, hvor Europa-Kommissionen sætter et krav for hvert enkelt land. Det står imidlertid landene frit for at fastsætte et endnu strammere krav. Det nuværende saldokrav i budgetloven er -0,5 pct. af BNP. Til gengæld har EU fastsat et mere lempeligt krav for Danmark på -1 pct. af BNP. Det er muligt, fordi vi har lav offentlig gæld og en langsigtet økonomisk robusthed.

? Vi bør udnytte fleksibiliteten i finanspagten, der muliggør et mere lempeligt saldokrav. For når der er behov for det, skal der kunne drages fordel af, at vi er blandt de lande i Europa med de mest robuste offentlige finanser. Ja, faktisk mener både Finansministeriet og Vismændene, at den danske finanspolitik er overholdbar. Det er naturligvis ikke et mål i sig selv at have et underskud på de offentlige finanser. Men i en lavkonjunktur kan det være en rigtig god ide at have muligheden for fx at øge de offentlige investeringer og på den måde hjælpe økonomien i gang, siger Allan Lyngsø Madsen.

Tidssvarende saldokrav betyder 10 mia. kr.

På trods af at der er sket meget med dansk økonomi siden 2014, har det danske saldokrav ikke været genberegnet, siden budgetloven blev indført. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for LO genberegnet saldokravet alene på baggrund af opdaterede data. Beregningen viser, at hvis der i en dansk lavkonjunktur skulle blive behov for det, ville vi med et tidssvarende saldokrav kunne lempe finanspolitikken med godt 10 mia. kr. mere, end det er muligt med det nuværende krav i budgetloven.

? Derfor vil det være oplagt, at budgetloven justeres, så saldokravet løbende bliver genberegnet. På den måde vil det altid være baseret på et så opdateret grundlag som muligt, så det er tilpasset de offentlige finansers aktuelle tilstand ? uanset hvilken vej vinden blæser, siger Allan Lyngsø Madsen.

Regn effekter af større reformer med

Det nuværende saldokrav bliver alene fastsat ud fra, hvor følsomme de offentlige finanser historisk set har været over for konjunkturudsving. Dermed bliver kravet ikke tilpasset i lyset af større reformer, som kan have stor betydning for de offentlige finanser fremadrettet.

? Hvis vurderingen er, at større reformer inden for fx skatte- og dagpengeområdet påvirker dansk økonomi, så bør det selvfølgelig afspejles i budgetlovens saldokrav ? også inden effekterne slår fuldt igennem i historiske data, siger Allan Lyngsø Madsen.

Læs notatet ?Budgetloven trænger til justering? her

Kontakt:
LO?s pressekoordinator Anette Bindslev, 23 38 42 14 eller
LO?s cheføkonom Allan Lyngsø Madsen, 23 33 55 83.