Udgivet: 06-07-2015

Den kooperative ide og virksomhedsform har spillet en vigtig rolle i den danske arbejderbevægelses udvikling. Derfor har fagbevægelsen gennem hele sin historie medvirket til at fremme den kooperative bevægelse og derigennem udviklet modeller for gode løn- og arbejdsvilkår, herunder
udvidet medbestemmelse for lønmodtagerne – vilkår der har været til inspiration og efterlevelse for det øvrige arbejdsmarked.
Læs hele aftalen

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2018/07/hovedaftale-2015-ml.-kooperationen-og-lo-underskrevet.pdf