LO-formand Lizette Risgaard opfordrer lønmodtagerne, der har behov for at skifte branche, til at søge midler fra den nyligt åbnede sporskifte-ordning.

Ordningen er rettet mod lønmodtagere, der har brug for at skifte branche, enten fordi de er i risiko for at blive nedslidte eller, fordi de allerede er nedslidte af fysisk eller psykisk hårdt arbejde.

? Jeg håber, at rigtig mange lønmodtagere, der har brug for at skifte spor i arbejdslivet, tager imod denne alletiders mulighed og sammen med sin arbejdsgiver søger midlerne i den 100 millioner kroner store sporskifte-ordningen. Hvis knæene generer håndværkeren, bagagemontøren har ondt i ryggen eller det psykiske pres i plejesektoren for sosu?en er for stort, så kan man søge om at efteruddanne sig til et andet job. Helt uden selv at skulle have pungen op af lommen, siger Lizette Risgaard.

Opfordrer fagforbund til at informere
LO-formanden opfordrer også fagforeningerne til at hjælpe med at udbrede viden om den nye ordning:

? Jeg går stærkt ud fra, at vores forbund har øje for de nye muligheder, som ordningen giver for deres medlemmer. Ordningen kan være med til at hjælpe rigtig mange af de LO-lønmodtagere, som har brug for et karriereskift. På den måde kan vi sikre lønmodtagerne mulighed for et godt arbejdsliv.

En del af seneste trepartsaftale
Sporskifte-ordningen er del af den seneste trepartsaftale om efter- og videreuddannelse. Fagbevægelsen er sammen med regeringen og arbejdsgiverne blevet enige om at afsætte 100 mio. kr. til ordningen over de næste fire år.

Målgruppen for sporskifteordningen er lønmodtagere, der arbejder både i offentlige og private virksomheder i nedslidningstruede brancher. Lønmodtagerne skal enten være er i risiko for at blive nedslidte eller være nedslidte på grund af fysisk eller psykisk belastende arbejde, for at kunne komme i betragtning.

Op til 40 kursusdage
Det er arbejdspladsen, der søger om støtten og tildeles tilskud på vegne af den enkelte lønmodtager.
Der kan søges om tilskud til:

  • Vejledning og afklaring
  • Erhvervsrettet efteruddannelse op til 8 uger (40 kursusdage)
  • Praktik i anden virksomhed
  • Læs mere om Sporskiftefonden og søg midler her

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.