IGU er en del af trepartsaftalen om den arbejdsmarkedsrettet integration. Og 1500 flygtninge har nu indgået en IGU-aftale og dermed taget et stort skridt til at få en plads på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.

– Med 1500 registrerede IGU-aftaler på mindre end to år har IGU?en vist sig som et vigtigt værktøj til at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Der er fortsat et stort potentiale i at få etableret flere IGU-forløb, da mange virksomheder og flygtninge ikke har kendskab til ordningen. Derfor er der stadig behov for oplysning og information om IntegrationsGrundUddannelsen.

– En plads på arbejdsmarkedet er stadig den bedste vej til integration, og vi skal bruge de gode økonomiske tider til at få endnu flere flygtning ind på arbejdsmarkedet, siger Ejner K. Holst.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10