Men de nye skatteregler er komplicerede at forstå og administrere, og derfor foreslår de tre organisationer, at der nedsættes en implementeringsgruppe med deltagelse af LO, DA, F&P, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet. Tankerne i den politiske aftale om obligatorisk opsparing for lønmodtagere afvises klart af de tre organisationer.

LO, DA og Forsikring & Pension hilser i høringssvar til lovforslaget om ekstra fradrag for pensionsindbetalinger mv. det velkommet, at regeringen vil gennemføre regler, der gør det mere attraktivt at spare op til pension.

? LO, DA og Forsikring & Pension har arbejdet tæt sammen for at få gjort noget ved samspilsproblemet. Vi er sammen kommet med klare anbefalinger til regeringen, især at det øgede fradrag gives fra første pensionskrone uden bundfradrag. Vi er glade for, at de anbefalinger i høj grad er blevet fulgt, siger direktør Fini Bellin, DA.

De tre organisationer understreger, at den samlede løsning af samspilsproblemet ? især aldersopsparingen ? komplicerer pensionssystemet og giver en række udfordringer. Det er en udfordring for den enkelte lønmodtager, men også for pensionsselskaberne, der skal understøtte deres medlemmer i at vælge den bedste måde at spare op på.

? Der er behov for, at pensionsselskaberne får gode rammer til at opbygge systemer, der kan skabe optimale pensionsvalg for medlemmerne. Der skal være smidig informationsudveksling både med de offentlige myndigheder og mellem pensionsselskaberne, siger vicedirektør Jan V. Hansen, Forsikring & Pension.

Derfor foreslår de tre organisationer, at der nedsættes en implementeringsgruppe med repræsentanter for Forsikring & Pension, DA, LO samt Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Gruppens opgave skal være at kortlægge eventuelle implementeringsudfordringer fra især aldersopsparing og komme med forslag til løsning af disse.

De tre organisationer står også sammen om klart at afvise de tanker om obligatorisk pensionsopsparing, der er i den politiske aftale, der ligger til grund for lovforslaget.

? Ændringer i pensionssystemet for lønmodtagere hører helt grundlæggende hjemme i overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter. Det har sikret en høj udbredelse af arbejdsmarkedspensioner blandt lønmodtagerne. Dem, der ikke er dækket af en arbejdsmarkedspension, får nu større tilskyndelse til selv at spare op til pension, siger stedfortrædende formand Arne Grevsen, LO.

Læs LO’s høringssvar her

Læs DA’s høringssvar her

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.