Regeringen har netop lanceret et udspil, der skal gøre det enklere for kommunerne at sanktionere, når en borger ikke står til rådighed. Udspillet skal også gøre det lettere for borgerne at forstå reglerne og konsekvenserne af ikke at stå til rådighed.
Det skal være lettere for kommunerne at administrere og nedsætte antallet af fejl.Samtidig vil regeringen skabe mere kontrol med udbetaling af offentlige ydelser, der skal forhindre misbrug og fejludbetalinger. Fx skal kommunerne have pligt til at politianmelde borgere, og der skal indføres øget tilsyn i lufthavne.
Øget mistillid overfor en sårbar gruppe
Netop kontrol- og sanktionsdelen af det nye udspil stiller Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, sig kritisk overfor. Hun peger på, at regeringens forslag lægger overdreven vægt på øget kontrol og hurtigere og hårdere sanktioner overfor en allerede udsat gruppe i beskæftigelsessystemet – nemlig kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesmodtagere og integrationsydelsesmodtagere; en gruppe, hvor mange også har andre udfordringer end kun at være ledige.
”Regeringen rammer en sårbar gruppe uhensigtsmæssigt hårdt. I stedet for at møde mennesker en hjælpende hånd, der kan bringe dem tættere på et job, mødes de af mistænkeliggørelse og kontrol. Det er bekymrende, at regeringen igen vælger at fokusere på økonomiske incitamenter og sanktioner i stedet for at bruge kræfterne på at investere i langsigtede indsatser, der hjælper mennesker i job ”, siger Bente Sorgenfrey.
Socialt bedrageri må bekæmpes
Bente Sorgenfrey erklærer sig enig i regeringens mål om at bekæmpe socialt bedrageri, og at stoppe trafikken af sociale ydelser ud af landet.
”Den tillid, som vores velfærdssamfund bygger på, kan ikke holde til, at vi ser igennem fingrene med, at nogle borgere modtager sociale ydelser uden at stå til rådighed for et job”, siger hun.
Bente Sorgenfrey bakker også op om ambitionen om at ville forenkle beskæftigelsesindsatsen til gavn for både borgere og kommuner. Dele af forslagene lægger da også op til afbureaukratisering bl.a. forslaget om at erstatte 74 beregnede dagssatser med kun fire faste satser. Endelig lægger regeringen op til en række øgede muligheder for samkøring af registre med det formål at øge kontrollen med bopæl, samleverstatus mv., der uden tvivl vil betyde en øget overvågning – henover hovedet på kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere.