De tre hovedorganisationer opfordrer i et fælles brev regeringen til at respektere ILO-konventionerne både i de igangværende og kommende overenskomstforhandlinger.  
Den danske regering bør respektere de faglige organisationer og deres ret til at blive hørt. Det fastslog den internationale arbejdsorganisation (ILO), der er FN’s organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, i 2014 – og gentog budskabet i 2016.   Hovedorganisationen FTF og Danmarks Lærerforening (DLF) fik dengang medhold i en række klagepunkter angående lockouten af skolelærerne i foråret 2013.  
”Især statslige organer bør afholde sig fra at gribe ind og ændre indholdet af frit indgåede kollektive overenskomster og aftaler”, skrev ILO i 2014 i en skarp kritik.  
På den baggrund går de tre hovedorganisationer LO, FTF og Akademikerne nu er gået sammen i en fælles henvendelse til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og regeringen. Her gør de opmærksom på, at overenskomstforhandlinger bør gennemføres i respekt for ILO-konventionerne. Og at den danske stat bør få rettet op på de kritikpunkter ved lovindgrebet, som ILO har påpeget.  
”Vi vil derfor opfordre til, at der rettes op på dette og forventer samtidigt, at overenskomstforhandlinger, både de igangværende og kommende, gennemføres i respekt for ILO-konventionerne”, skriver de tre formænd for FTF, LO og AC.  
FN-organ vil have regeringen til at rette op  
FN’s faglige organ ILO har i 2014 og 2016 påpeget kraftig kritik af flere forhold og bedt den danske regering om at få rettet forhold op.    

  • At regeringen sikrer, at Lærernes Centralorganisation har adgang til den samme viden og indflydelse som arbejdsgiverorganisationerne
  • At regeringen har oprettet et implementeringssekretariat/reformfølgegruppe, der udelukkende består af arbejdsgiverorganisationer og ikke arbejdstagerorganisationer, med det formål at sørge for at regeringens intentioner med reformen af lærernes arbejdstidsregler udmøntes.
  • At regeringen sørger for, at der sker frie forhandlinger om lærernes arbejdstid 

Lærerne på det kommunale og statslige område er som den eneste faggruppe på det danske arbejdsmarked ikke omfattet af en forhandlet arbejdstidsaftale, men reguleres stadig af den lov, som blev indført i kølvandet på lockouten i 2013.  
”KL og regeringen må nu få lavet en forhandlet arbejdstidsaftale med lærerne, som retter op på lovindgrebet fra 2013 – ellers vil det være i strid med ILO-konventioner”, understreger Bente Sorgenfrey, formand for FTF.