Ændringen træder i kraft 1. februar 2018 og betyder, at begge forældre får ret til 14 ugers sorgorlov, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen. Dermed opnår fædre og medmødre samme rettigheder, som mødre har i dag. Indtil loven trådte i kraft, var det kun mor, der havde ret til 14 ugers sorgorlov.

? Sorgen ved at miste et spædbarn rammer begge forældre, så selvfølgelig skal begge forældre have samme rettigheder. Derfor er det et stort skridt mod mere ligestilling, at lovgivningen nu endelig anerkender begge forældres sorg på lige fod, siger LO-næstformand Nanna Højlund.

Lovændringen er blevet vedtaget af et enigt Folketing. Med lovændringen bliver det således muligt for familien, at gå gennem en svær og ulykkeligt perioden sammen.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.