Regeringen skærer igen i Arbejdstilsynet, og det har vidtrækkende konsekvenser for lønmodtagerne.

– Det er helt vildt, at der igen skæres på Arbejdstilsynet, der tværtimod burde have tilført flere midler, da udviklingen går den forkerte vej i forhold til både fysisk og psykisk nedslidning. Det er ikke godt nok! Hvis vi skal være på arbejdsmarkedet længere, skal alle have et arbejdsmiljø, så man kan holde til det. Det er sørgeligt for alle lønmodtagerne, at regeringen ikke vil investere i arbejdsmiljøet og sikre dem en tryg hverdag uden frygt for arbejdsulykker og nedslidning, siger Lizette Risgaard.

Indsatsen mod social dumping er en overskudsforretning

Regeringen har tilført 72 mio. kr. i indsatsen mod social dumping i 2019, men det modsvarer på ingen måde udviklingen i udenlandsk arbejdskraft og udstationerede.

– Regeringen skulle have gjort indsatsen permanent og have afsat langt flere midler. Og det mener en rigtig stor del af befolkningen også. 59 procent af danskerne mener, at politikerne bør gøre mere imod social dumping, siger Lizette Risgaard.

– Lønmodtagerne er bekymrede, og politikerne burde lytte til dem, for det her er alvorligt! Selvfølgelig er det godt, at der er tilført midler, men de rækker jo ikke engang til en passende indsats i ét år, og det er simpelthen ikke godt nok. I øvrigt ved vi, at indsatsen mod social dumping er en ren overskudsforretning. Alene SKAT?s indsats for at finde de udenlandske arbejdsgivere, der ikke betalte moms og skat fra 2015 til 2016, gav et overskud til staten på 471 millioner kroner, siger Lizette Risgaard.

Besparelser på erhvervsskolerne

Ifølge finansloven afsættes i 2018 ekstra 170 mio. kr. til erhvervsskolerne, men reelt kommer skolerne til at mangle 100 mio. kr. i 2018 på grund af omprioriteringsbidraget.

– Vi skal leve af uddannelse i fremtiden, men regeringen vælger alligevel at skære på erhvervsskolerne som følge af omprioriteringsbidraget. Virksomhederne efterspørger allerede nu mere faglært arbejdskraft, og det bliver endnu mere fremover. Derfor bør vi naturligvis investere i uddannelse, ikke skære ned, som regeringen har valgt at gøre, siger LO?s formand Lizette Risgaard.

Kontakt: LO?s pressetelefon 2611 9710.