? Regeringen udhuler velfærden: Det er åbenbart vigtigere at give dårligt maskerede topskattelettelser end bl.a. at sikre ordentlig børnepasning og ældreomsorg. Tryghed handler ikke kun om politi og forsvar. Det handler også om gode uddannelser, pleje til syge og ældre og sikre noget så basalt som ordentlig rengøring på hospitalerne. Få nu rettet det skæve forslag op, så det ikke tager fra dem med størst behov og færrest penge for at give mest til de rigeste, siger LO?s formand Lizette Risgaard.

Hvor er uddannelsesambitionerne?
Det er forstemmende at se et finanslovforslag med så små ambitioner på uddannelsesområdet. Særligt besparelserne på erhvervsskolerne som følge af omprioriteringsbidraget er en dårlig ide, som regeringen bør droppe.

? Det er helt forkert at spare på erhvervsskolerne, når Danmark kommer til at mangle faglærte. Vi skal leve af uddannelse i fremtiden Alligevel lægger man op til fortsat at skære, selv om alle er enige om, at en af de største barrierer for stigende vækst og beskæftigelse er udsigten til mangel på kvalificeret arbejdskraft.  I år har regeringen endda droppet nogle af de kompensationsordninger, der hidtil har afbødet nogle af skadevirkningerne. Det er langt fra godt nok, siger Lizette Risgaard.

Arbejdsmiljø lider igen
Samtidig har regeringen igen i år valgt at negligere arbejdsmiljøet og social dumping-indsatsen. Efter års nedskæringer er der brug for et alvorligt løft til blandt andet Arbejdstilsynet, men det udebliver. I stedet lægger regeringen op til at fortsætte de planlagte besparelser.

? Det er afgørende for lønmodtagerne at kunne gå på arbejde i tryg forvisning om, at de ikke ender med at være slidt ned. Alligevel sker der igen ingenting, selv om andelen af beskæftigede, som har fysiske og psykiske overbelastninger, er steget de seneste år. Nu må regeringen sadle om, siger Lizette Risgaard.

Social dumping-indsats bør prioriteres
Samtidig bør regeringen vise, at den tager indsatsen mod social dumping alvorligt. På trods af gode resultater er bekæmpelse af social dumping totalt fraværende i forslaget.

? Social dumping forsvinder ikke af sig selv. Vi ved, at SKAT ‘s kontrolindsats mod social dumping virker. Den bekæmper social dumping og henter penge hjem til statskassen, vi ellers ville blive snydt for. Når vi i 2016 kan hente 200 millioner kroner mere hjem, end indsatsen koster, er det jo helt skørt ikke at fortsætte det arbejde, siger Lizette Risgaard.

Samlet set bør indsatsen sikres en permanent bevilling på niveauet fra 2015. Det vil kræve minimum 53 mio. kr. ekstra i 2018 og yderligere 130 mio. kr. om året fra 2019 og frem. Arbejdsklausuler bør skrives ind i alle offentlige kontrakter, og så bør myndighedsindsatsen skærpes særligt inden for SKAT ‘s områder.

SKAT savner reelt løft
For LO er det samtidig en afgørende forudsætning, at SKAT har de nødvendige ressourcer til kontrol og inddrivelse, så vi kan finansiere velfærden. Desværre lyder regeringens forslag om samlet set at tilføre Skat 5 mia. kr. over de næste fire år en del flottere, end det egentlig er.

? Vi vil gerne anerkende, at regeringen tager genopretningen af SKAT alvorligt. Men SKAT står i forvejen til at miste bevillinger pga. omprioriteringsbidrag og udløb af tidligere bevillinger de kommende år. Så samlet set vil SKAT ikke have meget mere i 2021 end i dag på trods af regeringens forslag, siger Lizette Risgaard:

? Derfor er der stadig brug for at få givet SKAT et markant løft efter flere års faldende bevillinger og organisatorisk rod. Fx er der brug for en kraftig styrkelse af kontrolindsatsen, siger Lizette Risgaard.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.

Opdateret version