I undersøgelsen, der er en kvalitativ undersøgelse baseret på fokusgruppeinterviews, viser LO-lønmodtagerne udbredt vilje til at efteruddanne og dygtiggøre sig, når bare de rigtige rammer er til stede:

– Det er vigtigt for LO-lønmodtagerne, at efter-/videreuddannelse primært foregår i arbejdstiden.

– Efter-/videreuddannelse skal være relevant og matche den enkeltes behov og jobsituation.

– Ansvaret for at motivere medarbejderne til efter-/videre-uddannelse ligger i lige så høj grad hos arbejdsgiver, som hos LO-lønmodtageren.

– Ledelsen på virksomhederne bør opstille præcise forventninger til, hvad den ønsker sig af medarbejdere ift. efter-/videreuddannelse. Efteruddannelse er i LO-lønmodtagerens øjne et fælles ansvar.

Trepartsforhandlingerne bliver genoptaget i Beskæftigelsesministeriet d. 16. august.

Læs undersøgelsen her.

Læs LO’s analyse af undersøgelsen her.