?Det blev til en feriedag?. Den besked fik en chauffør i en dansk transportvirksomhed gentagne gange via sms fra sin arbejdsgiver, når der ikke var arbejde nok til ham. Medarbejderen blev med andre ord sendt på ferie med dags varsel! Men det strider mod ferieloven. Det har Arbejdsretten fornylig slået fast.

– Det er selvfølgelig ikke i orden at sende medarbejdere på ferie med dags varsel, når der ikke er nok at lave på arbejdspladsen. Det er jo at misbruge ferieloven. Både feriedage og feriefridage skal varsles i god tid, siger LO?s næstformand Arne Grevsen.

Gå til din fagforening hvis du pålægges ferie uden varsel

Han er tilfreds med, at Arbejdsretten d. 30. juni 2017 slog fast, at arbejdsgiverne naturligvis skal følge reglerne og varsle pålagt ferie i god tid. Faktisk skal arbejdsgivere, hvis de ønsker at pålægge medarbejdere ferie, varsle det mindst tre måneder i forvejen, og hvis det drejer sig om feriefridage skal det varsles én måned i forvejen.

– Jeg vil opfordre alle, der oplever noget lignende, til at gå til deres fagforening. Folk har krav på, at reglerne overholdes, så de kan bruge deres ferie og feriefridage, når det passer den enkelte og familien. Selvfølgelig skal ferien også aftales med arbejdsgiveren, men at sende folk på ufrivillig ferie med dags varsel er helt ude i hampen, siger Arne Grevsen.

Arbejdsgiveren fik bod

Da det ikke lykkedes arbejdsgiveren i den pågældende sag at bevise, at medarbejderen selv havde valgt frihed frem for fx at udføre andre arbejdsopgaver på virksomheden, blev arbejdsgiveren i Arbejdsretten pålagt til at betale 5.859,36 kr. for i alt 30 timer, hvor chaufføren var blevet sendt på ferie/feriefridag – samt en bod på 8.000 kr. Bodens størrelse omfatter også en tidligere bod, der blev betalt for sent.

I en tilsvarende sag fra marts 2017 blev en arbejdsgiver i Arbejdsretten pålagt at betale 7.058,33 kr. for manglende lønudbetaling til en fastansat chauffør. Også her var chaufføren blevet bedt om med kort varsel at holde fri på grund af manglende arbejdsopgaver. Arbejdsgiveren blev samtidig pålagt en bod på 3.000,00 kr.

Begge sager blev ført af 3F i samarbejde med LO?s juridiske afdeling.

Arbejdsrettens dom i sag nr. AR2016.02.04-k
Arbejdsrettens dom i sag nr. AR2017.0003 (J)

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.

Tweet: Arbejdsgiver fik bod for at sende medarbejder på ferie pga. manglende arbejdsopgaver #dkpol.