Læs LO, FTF og Akademikernes høringssvar af 3. juli om Europa-Kommissionens udspil til en europæisk søjle af sociale rettigheder her.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/04/hoeringssvar-soejlen-af-sociale-rettigheder.pdf