LO har bedt arbejdsmarkedsforsker, professor Steen Scheuer, undersøge omfanget, udviklingen og konsekvenserne af strejker i 15 europæiske lande siden 1970.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2138-lodok-02-2004.pdf