Medlemsgrundlaget er afgørende for LO-fagbevægelsens styrke over for arbejdsgiverne. Det er det også i forhold til at få indflydelse over for det politiske system. Overenskomsterne regulerer arbejdsmarkedet, og både når overenskomsterne skal genforhandles, og når der skal tegnes overenskomst med nye virksomheder, er det afgørende, at der er en tilstrækkelig medlemsopbakning bag. På samme måde tæller det, hvor mange medlemmer vi repræsenterer, når vi er i dialog med det politiske system.

2100 LOdok200701pdf
2101 LOdok Ligelon 2012
2103 LOdok 012006pdf
2104LOdok2006NYpdf
2106 LOdok 1 2010DenFaglOranisering
2110 lo-dok 2014 PsykArbmiljo
2111 LOdokumentation 2009 1 Polonia
2115 LOdok 02 2009
2118 2000 LOdok Tendenser hvervningstraef
2118 atypiske ansaettelser 2011NY
2119 dok 2 2000
2119 LOdok 2 2011 fritidsjob
2120 LO-dok 3 2011
2121 LOdok 01 2001
2121 LOdok 2 2012 DenDanskeModel
2123 LOdok 02 2001ny
2128 LOdok 01 2002
2131 LO dok 2003 koensrepr
2132 LOdok 02 2003 frihed
2137 LOdok 01 2004
2138 LOdok 02 2004
2139 LOdok2005