Afskedigelsesnævnets forretningsorden, 2006

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/2217-afskednaevnetforretningsorden-2006.pdf