Myte: FTF’ere uddanner sig ud af faget. Den holdning blev i hvert fald luftet blandt flere deltagere på mødet på Marienborg for nylig om regeringens nye Sammenhængsreform for den offentlige sektor.
Virkeligheden er en anden: Når medarbejdere på FTF-området tager på efter- og videreuddannelse, kommer de i stor stil tilbage til deres arbejdsplads med ny viden, som de bruger i hverdagen.
En ganske lille del tager uddannelser, som kvalificerer dem væk fra faget. Det fremgår af en stor undersøgelse af FTF’ernes efter- og videreuddannelse, som FTF har gennemført med ca. 15.000 deltagere. Svarene er indsamlet i 2016, og her angiver hele 78 procent af de FTF’ere, der har gennemført efter- og videreuddannelse, at de i høj eller nogen grad bruger det, de har lært i deres arbejde.

Grunduddannelsen rækker ikke til et helt arbejdsliv Ifølge FTF-formand Bente Sorgenfrey viser tallene med al tydelighed, at medarbejdere på FTF’s område i meget vidt omfang tager efter- og videreuddannelse, der gør dem dygtigere til deres kerneopgave her og nu. Hun peger på, at den digitale og teknologiske udvikling betyder, at stort set alle jobs får et ændret indhold og stiller nye kompetencekrav.
"Derfor er det helt nødvendigt, at alle faggrupper får mulighed for kompetenceudvikling og adgang til et bredt udbud af efter- og videreuddannelse. En grunduddannelse rækker ikke til et helt arbejdsliv, der skal nødvendigvis fyldes nyt på undervejs, hvis man skal løse opgaven effektivt og med størst mulig kvalitet", siger hun.
Forbedrer kvaliteten af arbejdet
To tredjedele af FTF’erne vurderer, at uddannelsen forbedrer kvaliteten af deres arbejde. Næsten en tredjedel vurderer, at uddannelsen gør dem i stand til at varetage flere opgaver i deres arbejde.
"Efter- og videreuddannelse tjener to formål: at kompetencerne hele tiden svarer til de krav, der stilles på arbejdspladsen, og at den enkelte bevarer sin værdi på arbejdsmarkedet", fastslår Bente Sorgenfrey.
Hun tilføjer, at det er i fælles interesse, at en mindre del af FTF’erne uddanner sig ud over deres oprindelige fag og funktion.
"Vi har brug for dygtige ledere og administratorer, som har afsæt i et fag, men bygger ovenpå med ny viden, som gør dem i stand til at udvikle eller lede institutioner eller faglige miljøer."